Terminarz

Ważne daty VI Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2017

  • 20 listopada 2016 – rozpoczęcie rejestracji uczestników aktywnych i biernych
  • 17 lutego 2017 – zamknięcie rejestracji wczesnej uczestników aktywnych i nadsyłania abstraktów
  • 3 marca 2017 – zamknięcie rejestracji późnej i nadsyłania abstraktów
  • 10 marca 2017 – zamknięcie przyjmowania opłat wpisowych
  • 17 marca 2017 – koniec rejestracji uczestników biernych
  • 24 marca 2017 – rozpoczęcie przyjmowania artykułów do publikacji elektronicznej
  • 1 kwietnia 2017 – I dzień konferencji Puzzel
  • 2 kwietnia 2017 – II dzień konferencji Puzzel
  • 8 kwietnia 2017 – zakończenie przyjmowania artykułów do publikacji oraz przyjmowania oświadczeń o przeniesieniu praw autorskich
  • 21 kwietnia 2017 – zakończenie etapu recenzowania nadesłanych prac, rozpoczęcie składu publikacji

Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w konferencji oraz z informacjami zawartymi w dziale FAQ.