Puzzel 2017

W ramach konferencji planujemy przeprowadzenie kilku sesji referatowych oraz sesję plakatową. Poza tym wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać dwóch popularnonaukowych wykładów, poprowadzonych przez naukowców z polskich uczelni. Każdy może także liczyć na poczęstunek w czasie przerwach kawowych.

Chcielibyśmy aby podczas VI Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych, byście zaprezentowali od 60 do 80 referatów natomiast liczba plakatów, które zechcecie przedstawić nie powinna przekroczyć 100 prac. Zachęcamy Was do podzielenia się wynikami swojej pracy badawczej, zaprezentowania działalności koła naukowego, czy też przybliżenia innym mało znanych aspektów tej dziedziny nauki, którą się szczególnie interesujecie. Liczymy na Wasze ciekawe pomysły, które razem stworzą układankę – aktualny obraz działalności badawczej najmłodszego pokolenia naukowców.

Referaty, które zechcecie zaprezentować powinny trwać nie dłużej niż 15 minut. Każda prezentacja zakończy się możliwością dyskusji nad przedstawionym zagadnieniem. Plakaty wywieszone podczas konferencji będą prowokowały do wymiany poglądów. Zaplanowana jest także specjalna sesja, podczas której autorzy będą mogli uzupełnić je dodatkowym komentarzem oraz odpowiadać na pytania zaciekawionych uczestników konferencji. W trakcie sesji będzie można zaprezentować nie tylko plakaty, ale także np. wyhodowane przez siebie kryształy lub rzadkie rośliny, wykonane roboty itp. – wszystko, co pokazuje innym uczestnikom Wasze zainteresowania bądź pracę badawczą. Chcąc wprowadzić międzynarodowy charakter Wydarzenia sugerujemy aby referaty, jak i plakaty przygotowywać w języku angielskim. W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy uwag technicznych związanych z prezentacją nietypowego projektu, prosimy o kontakt.

Ze względów organizacyjnych VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych będzie mieć charakter zamknięty. Bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych o rejestrację i przestrzeganie wszelkich terminów podanych w terminarzu. Przewidujemy około 260 uczestników Konferencji, choć liczba ta może się zwiększyć w przypadku dużego zainteresowania i dodatkowego wsparcia sponsorów. Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały osoby, które zadeklarują chęć wygłoszenia referatu lub przygotowania plakatu i w odpowiednim terminie prześlą właściwie przygotowane zgłoszenie wraz z abstraktem. W mniejszym stopniu decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Dzięki dotychczasowym staraniom organizatorów konferencja Puzzel charakteru ogólnopolskiego, wobec czego wprowadzamy symboliczą opłatę wpisową. W związku z tym prosimy o poważne potraktowanie swojego udziału i przemyślenie zgłoszenia oraz niezwłoczne poinformowanie organizatorów, w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji, żeby nie zajmować miejsca innym chętnym.

Konferencja odbywać się będzie w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii przy ul. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu.