Publikacje

Zgodnie z tradycją, po zakończeniu konferencji Puzzel zbieramy od uczestników ich autorskie materiały tekstowe i zamieszczamy je w zapisie pokonferencyjnym lub monografii. Powstały e-book z przyznanym numerem ISBN zawiera ponadto opis przebiegu konferencji wraz z podziękowaniami oraz pozostałymi informacjami medialnymi. Poniżej przygotowano e-booki do pobrania: