Puzzel 2016

Ze względów organizacyjnych jubileuszowa V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych miała charakter zamknięty, a dzięki dotychczasowym staraniom organizatorów  nabrała charakteru ogólnopolskiego.

W ramach konferencji przeprowadzono kilka równoległych sesji referatowych oraz dwie sesje plakatowe. Poza tym wszyscy uczestnicy wysłuchali dwóch popularnonaukowych wykładów, poprowadzonych przez prof. Andrzeja Radosza z Politechniki Wrocławskiej oraz dr. hab. Karola Kacprzaka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas V Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych ponad 300 aktywnych uczestników zaprezentowało 120 referatów i autoprezentacji i ok. 200 posterów.

Wyróżnienia i nagrody:

Autoprezentacja:

 1. Olga Michel
 2. Justyna Piłat
 3. Jakub Wróbel

Referat:

 1. Joanna Wojciechowska – Wpływ wstępnego elektrochemicznego utleniania wybranego herbicydu na jego biodegradację
 2. Małgorzata Skarbek – Otrzymywanie i aktywność biologiczna izobutyloftalidu i jego nienasyconej pochodnej wobec Rhodotorula mucilagenosa
 3. Grzegorz Cichowicz – Krystalizacja in situ, badania strukturalne właściwości fizykochemiczne hydratów i innych wybranych kokryształów azetydyny

Poster:

 1. Joanna Śniegowska – Zawartość witaminy C w wybranych odmianach pomidorów (Lycopersicon esculentum Mill.)
 2. Marta Woźniak – Zmiany profili ramnolipidów produkowanych przez bakterie w obecności autoinduktorów (AI-2)
 3. Martyna Tomczyk-Socha – Zmiany w obrębie siatkówki oka w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego

Zaproszenie do publikacji na łamach czasopisma Otwarta Innowacja:

 1. Wioletta Liwińska
 2. Dominika Wojton
 3. Paweł Stabla
 4. Mateusz Chmielarz
 5. Mateusz Kudłacz

Wyróżnienie Komitetu Naukowego:

Małgorzata Graś za referat: PbO2 jako materiał elektrodowy w układach hybrydowych

Dominika Pluta za poster: Niedestrukcyjne metody izolacji DNA – przyszłość genetyki

Nagroda specjalna:

Nagroda ufundowaną przez firmę PIK Instruments otrzymała Pani Monika Michalak za referat pt. The properties of powders manufactured by the method of metal spraying from the liquid phase.

Serdecznie gratulujemy!