Puzzel 2015

W dniach 18-19 kwietnia 2015 r. budynek Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii był miejscem czwartej edycji Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel.

W trakcie wydarzenia uczestnicy wygłosili ponad 100 referatów w blokach tematycznych dotyczących medycyny, nauk przyrodniczych i biotechnologii oraz inżynierskich takich jak architektura, a także wzieli udział w dwóch sesjach posterowych prezentując wyniki swoich badań, biorąc udział w ciekawych dyskusjach oraz nawiązując kontakty, które w przyszłości poskutkują realizacją wielu wspólnych przedsięwzięć, czy projektów. Nowością w trakcie tegorocznej Konferencji był autoreferat w trakcie którego prezenterzy musieli w ciągu 5 minut zaprezentować swoje zainteresowania oraz projekty.

Nasze wydarzenie zostało wsparte patronatem honorowym Dziekanów i Rektorów naszych uczelni.

Z Uniwersytetu Przyrodniczego:Prof. dr hab. inż. Bernard Kontny; Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak; Prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk; Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska; Prof. dr hab. inż. Andrzej Zachwieja oraz Jego Magnificencja Rektor Profesor doktor habilitowany Roman Kołacz.

Patronat Uniwersytetu Wrocławskiego reprezentowały następujące osobistości: Prof. dr hab. Antoni Ciszewski; Prof. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz oraz pani Prof. dr hab. Anna Trzeciak.

Z Uniwersytetu Medycznego patronatu udzielili nam Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Marek Ziętek wraz z prorektorek ds. dydaktyki prof. dr. hab. Michałem Jeleniem.

Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wykładów popularno-naukowych zaproszonych gości. Tegoroczni prelegenci w osobach prof. dr. hab. Bogusława Pawłowskiego oraz dr. hab. n. med. Dariusza Kałki poprowadzili prelekcje dotyczące szeroko pojętej seksualności i zagrywek jakie stosują ludzie żyjący w związkach.

Organizatorami wydarzenia zostali członkowie Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych wrocławskich uczelni wyższych w tym: SKN Biotechnologów „Przybysz” i SKN Mikroskopii i Mikrofotografii „Silesia Optic” działające przy Uniwersytecie Wrocławskim; KN Budownictwa Ogólnego i Badań Nieniszczących „EtaKsi” oraz KN Materiałoznawstwa im. prof. Rudolfa Haimanna z Politechniki Wrocławskiej. Uniwersytet Przyrodniczy reprezentowało SKN „BioEnergia”, a Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Koło Naukowe Doktorantów Biomed.

Dzięki zaangażowaniu zarówno organizatorów jak i samych uczestników tegoroczna edycja Konferencji Puzzel zakończyła się powodzeniem,a liczne grono uczestników utwierdziło Nas w przekonaniu, że Konferencja Puzzel na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń studenckich odbywających się w naszym regionie, a swoim zasięgiem obejmuje nie tylko granice kraju.