Puzzel 2014

W trzeciej edycji konferencji wzięło udział 140 osób, w tym 68 uczestników czynnych wygłaszających referaty i prezentujących postery naukowe podczas sesji plakatowej. Pomimo założenia, że konferencja ma zasięg lokalny, do konferencji przystąpili wyrazili studenci pochodzący z uczelni spoza regionu wrocławskiego.

Konferencji patronowało grono wrocławskich naukowców, przede wszystkim rektorzy i dziekani Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Podczas dwóch dni konferencji Puzzel 2014 swoją obecnością zaszczycili nas goście honorowi – prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa, dr inż. Arkadiusz Dyjakon, którzy wygłosili dla uczestników konferencji dwa popularnonaukowe wykłady.

Konferencja dostarczyła uczestnikom licznych tematów do dyskusji i była polem wymiany opinii oraz poglądów naukowych. Tematyka prelekcji była bardzo szeroka – począwszy od dziedzin takich jak biologia czy chemia a skończywszy na architekturze i budownictwie. Różnorodność taka prowadzi do poszerzenia horyzontów jak i odnalezienia innowacyjnych rozwiązań analizowanych problemów. Jednym z najważniejszych efektów realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Mikroskopii i Mikrofotografii Silesia Optic przy współpracy z Kołem Budownictwa Ogólnego i Badań Nieniszczących EtaKsi i Kołem Naukowym BioEnergia projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy akademickimi stowarzyszeniami i kołami naukowymi, których reprezentanci byli obecni na konferencji. Zwieńczeniem III Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2014 jest wydanie zapisu pokonferencyjnego w formie elektronicznej, z nadanym numerem ISBN, zawierającego abstrakty oraz artykuły uczestników czynnych.

Konferencję Puzzel 2014 swoim patronatem honorowym wspierali:
– Wojewoda Dolnośląski, Pan Tomasz Smolarz,
– Prezydent Wrocławia, Pan Rafał Dutkiewicz,
– Komisja Kultury i Nauki przy Radzie Miejskiej Wrocławia na czele z przewodniczącym – Panem Jerzym Skoczylasem.

Ponadto konferencję objęli honorowym patronatem dziekani Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego:
– JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, Prof. dr hab. Roman Kołacz,
– JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Prof. dr hab. Marek Bojarski,
– Prorektor ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej, dr inż. Zbigniew Sroka
– Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego, Prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk
– Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Prof. dr hab. Anna Trzeciak
– Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz
– Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Prof. dr hab. Antoni Ciszewski
– Dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski

III edycja konferencji była objęta patronatem medialnym portalu naukowo-technicznego klaster.plusuj.pl, a także związanej z nim Fundacji Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych. Konferencję sponsorują: firma RootInnovation oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Ponadto patronowały nam portal studencki dlaStudenta.pl, Akademickie Radio Luz, Fundacja Manus oraz Telewizja Studencka Politechniki Wrocławskiej StykTV.