Puzzel 2013

Poprzednie edycje Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel były spotkaniami studentów, doktorantów oraz innych zaangażowanych w rozwój nauki ludzi, których zainteresowania mieszczą się w kategoriach nauk technicznych i ścisłych. W drugiej edycji konferencji Puzzel wzięło udział 170 osób, w tym 74 uczestników czynnych wygłaszających referaty i prezentujących postery naukowe podczas sesji plakatowej. Pomimo założenia, że konferencja ma zasięg lokalny, do konferencji przystąpili studenci pochodzący z uczelni spoza regionu wrocławskiego.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy również patronów honorowych, w tym rektorów i dziekanów Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas trzech dni konferencji Puzzel 2013 swoją obecnością zaszczycili nas goście honorowi – prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Maria Zipser, dr Anna Kulma, dr inż. Józef Adamowski, prof. dr hab. Janusz Pawlikowski, którzy wygłosili dla uczestników konferencji cztery popularnonaukowe wykłady. W trakcie inauguracji krótkie przemówienie do uczestników wygłosili opiekunowie naukowi obu kół – dr Joanna Hildebrand z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr inż. Krzysztof Schabowicz z Politechniki Wrocławskiej.

Konferencja dostarczyła uczestnikom licznych tematów do dyskusji i była polem wymiany opinii oraz poglądów naukowych. Tematyka prelekcji była bardzo szeroka – począwszy od dziedzin takich jak biologia czy chemia a skończywszy na architekturze i budownictwie. Różnorodność taka prowadzi do poszerzenia horyzontów jak i odnalezienia innowacyjnych rozwiązań analizowanych problemów. Jednym z najważniejszych efektów realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Mikroskopii i Mikrofotografii Silesia Optic przy współpracy z Kołem Budownictwa Ogólnego i Badań Nieniszczących EtaKsi projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy akademickimi stowarzyszeniami i kołami naukowymi, których reprezentanci byli obecni na konferencji. Podkreślając wszechstronność dziedzin, zwróciliśmy uwagę na aspekt kulturalny tego przedsięwzięcia – zaproponowaliśmy gościom honorowym i pozostałym uczestnikom konferencji Puzzel 2013 wzięcie udziału w koncercie muzyki barokowej w wykonaniu chóru Consonanza. Zwieńczeniem II Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2013 jest wydanie Puzzel 2013 zapisu pokonferencyjnego w formie elektronicznej, z nadanym numerem ISBN, zawierającego abstrakty oraz artykuły uczestników czynnych.