Poprzednie edycje

Poprzednie edycje Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel były spotkaniami studentów, doktorantów oraz innych zaangażowanych w rozwój nauki ludzi, których zainteresowania mieszczą się w kategoriach nauk technicznych i ścisłych.

Jak dotąd odbyły się trzy Wrocławskie Konferencje Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych, z czego przez dwa ostatnie lata organizowane były przez dotychczasowy komitet Organizacyjny.