Lista ośrodków naukowych – Puzzel 2016

Komitet Organizacyjny V Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016, która odbyła się w dniach 16-17 kwietnia 2016 oświadcza, że do konferencji przystąpili uczestnicy z 32 ośrodków naukowych z całego kraju oraz 1 zagraniczny. Są to:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 2. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 3. Grodno State Medical University
 4. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, PAN
 5. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)
 6. Politechnika Białostocka
 7. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 8. Politechnika Lubelska
 9. Politechnika Opolska
 10. Politechnika Poznańska
 11. Politechnika Śląska
 12. Politechnika Warszawska
 13. Politechnika Wrocławska
 14. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 15. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 16. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 17. Uniwersytet Gdański
 18. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 19. Uniwersytet Łódzki
 20. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 21. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 22. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 23. Uniwersytet Opolski
 24. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 25. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 26. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 27. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 28. Uniwersytet Rzeszowski
 29. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 30. Uniwersytet w Białymstoku
 31. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 32. Uniwersytet Warszawski
 33. Uniwersytet Wrocławski