Ogólny plan konferencji Puzzel 2016

I DZIEŃ – SOBOTA, 16 IV 2016 SALE 1-3 KEBB, UWr

11:30 Przywitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji
12:00 Wykład inauguracyjny konferencji Puzzel 2016 gościa honorowego – prof. dr hab. inż. Andrzej Radosz – Zrozumieć świat (Understanding the universe)
13:00 Sesje autoprezentacji
14:00 Sesje referatowe
15:30 Sesje posterowe wraz z przerwą kawową
16:00 Sesje referatowe

II DZIEŃ – NIEDZIELA, 17 IV 2016 SALE 1-2 KEBB, UWr

9:30 Wykład gościa honorowego – dr hab. Karol Kacprzak – Cząsteczki w rondlu kucharza-chemika – czyli o gastronomii molekularnej
11:00 Sesje referatowe
13:45 Sesja posterowa i przerwa kawowa
14:30 Sesje referatowe
17:00 Sesja posterowa i przerwa kawowa
17:30 Prezentacje wystawców i sponsorów
17:40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji Puzzel 2016