O nas

VI edycja Konferencji Puzzel organizowana jest przez Koła Naukowe działające przy czterech wrocławskich uczelniach: Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Przybysz przy Uniwersytecie Wrocławskim, Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego i Badań Nieniszczących Politechniki Wrocławskiej “EtaKsi” oraz Koło Naukowe Materiałoznawstwa im. prof. Rudolfa Haimanna z Politechniki Wrocławskiej, Studenckie Koło Naukowe “BioEnergia” i Studenckie Koło Naukowe “OrgChem” z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Studenckie Koło Naukowe “Biomarkery w Diagnostyce Medycznej” z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

KN „EtaKsi”
Zainteresowania Koła obejmują szeroką tematykę budownictwa ogólnego oraz badań nieniszczących obiektów budowlanych. W ramach działalności Koła członkowie prowadzą projekty własne, współpracują z innymi kołami oraz firmami zewnętrznymi, biorą udział w konferencjach specjalistycznych, organizują “mini wykłady”,szkolenia i wycieczki. Koło było współorganizatorem II-VI edycji konferencji Puzzel.

SKN Materiałoznawstwa im. doc. Rudolfa Haimanna
W okresie działalności koła opublikowano ponad 30 artykułów. Przedstawiciele Koła corocznie biorą udział w konferencji naukowej Szkoła Inżynierii Materiałowej organizowanej przez AGH, Konferencji Naukowej Studentów oraz KOOPER organizowanych przez Politechnikę Wrocławską. Absolwenci koła pracują w zawodzie inżyniera mechanika w sztandarowych zakładach przemysłowych w Polsce, Niemczech, Holandii, Anglii i USA. Wielu z nich dalej kształci się na studiach doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej oraz na innych uniwersytetach europejskich. Koło wsparło organizatorów IV, V i VI edycji Konferencji Puzzel.

SKN Biotechnologów “Przybysz”
SKNB Przybysz jest dynamicznie rozwijającym się kołem naukowym, składającym się z pełnych pomysłów młodych fascynatów biotechnologii. Każdego roku w kalendarzu działań koła figuruje kilka stałych wydarzeń, jak udział w listopadowym Ogólnopolskim Akademickim Seminarium Studentów Biotechnologii czy w konferecji International Conference of Biotechnology Students organizowanym przez ASSB, współorganizacja kwietniowych Ogólnopolskich Dni Biotechnologii czy przygotowywanie warsztatów edukacyjnych w ramach wrześniowego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Koło wsparło organizatorów IV, V i VI edycji Konferencji Puzzel.

SKN „BioEnergia”
Członkowie SKN BioEnergia w ramach swojej działalności realizują różne tematy badawcze, przeprowadzają teoretyczne analizy oddziaływania wybranych rozwiązań i technologii na środowisko naturalne, wykonują analizy ekonomiczne, a także biorą udział w projektowaniu urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.

Studenckie Koło Naukowe OrgChem
Zainteresowania naukowe koła mieszczą się na pograniczu biologii i chemii. Działa aktywnie od roku akademickiego 2008/09 przy  Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Każdy student w OrgChem prowadzi swój projekt pod naukową opieką i realizuje się w swoim temacie, a następnie przedstawia wyniki na konferencji, bądź wewnętrznym zebraniu SKN. Społeczność SKN OrgChem studiuje na różnych kierunkach, stąd pomysłów na prace badawcze jest tak wiele.

SKN Biomarkery w diagnostyce medycznej
Koło Naukowe zajmuje się szeroko pojętym zagadnieniem markerów, które są wykorzystywane w diagnostyce laboratoryjnej wielu chorób. Jesteśmy osobami otwartymi także na inne, ciekawe tematy związane z diagnostyką i nie tylko. Chętnie korzystamy z możliwości uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i warsztatach, które pozwalają poszerzać studentom swoją wiedzę. Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych taką tematyką, do uczestnictwa w naszym Kole Naukowym.

Liczymy, że współpraca pięciu kół naukowych zaowocuje różnorodnością tematów poruszanych w czasie referatów oraz przyczyni się do silniejszej integracji środowisk studentów kierunków ścisłych i technicznych podczas jubileuszowej edycji konferencji.