Szablony

Dla wszystkich zainteresowanych publikacją swojego artykułu w zapisie pokonferencyjnym Puzzel przygotowaliśmy odpowiedni szablon, który ułatwi wam pisanie artykułu, nam zaś umożliwi sprawny skład wysłanego do nas tekstu. Prosimy o przestrzeganie wytycznych związanych z formatowaniem, tak, abyśmy mogli skupić się na merytorycznym przygotowaniu wydania.

[Instrukcja do artykułu]

W przypadku chęci publikacji abstraktu prosimy również uwzględnić wytyczne zawarte w instrukcji do artykułu.

Przygotowany artykuł lub abstrakt, w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .odt) oraz nieedytowalnym (.pdf), wysyłajcie do nas za pomocą formularza kontaktowego, wpisując w temacie wiadomości hasło abstrakt lub artykuł. Nie zapomnijcie również odpowiednio nazwać wysyłanego do nas pliku – sugerujemy zapis:  Artykuł – Nazwisko (lub odpowiednio Abstrakt – Nazwisko). Ułatwi nam to sprawne wyszukiwanie wiadomości i odpowiednich załączników.