Oświadczenia

Aby mieć możliwość opublikowania Waszego artykułu lub abstraktu zgodnie z prawem prosimy o uzupełnienie oświadczenia o prawach autorskich.

Wypełnione poprawnie oświadczenie zawiera datę, podpisy wszystkich współautorów, pełny tytuł zgłaszanego materiału, który dotąd nie był publikowany w całości lub we fragmentach oraz skreślone wszystkie pozycje, które nie dotyczą zgłaszanego tekstu. Uzupełnione oświadczenie można przynieść do punktu rejestracyjnego podczas konferencji lub przysłać drogą pocztową na adres podany w zakładce kontakt.

Przed wysłaniem pocztą prosimy jednak o zeskanowanie dokument i przesłanie na naszą skrzynkę mailową. Sam dokument elektroniczny nie jest podstawą przyjęcia do publikacji, lecz jest tymczasową formą uwierzytelnienia Waszej pracy.

Po zebraniu kompletu dokumentów będziemy mogli opublikować zgłaszany materiał w książce pokonferencyjnej (monografii) z nadanym numerem ISBN.

Oświadczenie