Harmonogram 2015

W linku znajduje się pełny harmonogram wystąpień podczas IV Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015: Książka abstraktów Puzzel 2015.

Plan konferencji

I DZIEŃ – SOBOTA, 18 IV 2015 sale 1.01-1.05 KEBB

10:00 Przywitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji
11:00 Wykład inauguracyjny konferencji Puzzel 2015: Medyczny pozytywizm, czyli seks i serce w życiu mężczyzny – dr hab. n.med. Dariusz Kałka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
12:00 Sesje autoprezentacji oraz sesje referatowe
14:00 Sesja posterowa wraz z przerwą kawową
15:00 Sesje referatowe

II DZIEŃ – NIEDZIELA, 19 IV 2015 sale 1.01-1.05 KEBB

10:00 Wykład honorowy: Plastyczność ludzkiej natury w kontekście niezmiennych biologicznych celów – prof. zw. dr hab. Bogusław Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski
12:00 Sesje referatowe
14:00 Sesja posterowa i przerwa kawowa
15:00 Sesje referatowe
17:30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji Puzzel 2015

Szczegółowy plan wystąpień

SESJA AUTOPREZENTACJI Sobota, sala 1.01, godz. 12:00

 • Łukasz Debita
  Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
 • Piotr Michał Padlewski
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki
 • Tomasz Cłapa
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
 • Paweł Wojcieszak
  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej
 • Izabela Hawro
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii
 • Joanna Piechowicz
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Justyna Piłat
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
 • Karolina Bejm
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej
 • Olga Wysocka
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
 • Piotr Organek
  Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

SESJA REFERATOWA Sobota, sala 1.01, godz. 13:00

 • Factory pollution reduction sulphate aqueous matrix using freshwater microalgae
  Filip Harasimiuk
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakład Sozologii Wód
 • Application of membrane separation techniques in the protection of aquatic ecosystems
  Filip Harasimiuk
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakład Sozologii Wód
 • Innovative methods of purifying water using microalgae in times of shortage of drinking water – the results of experimental work
  Arkadiusz Drost
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakład Sozologii Wód
 • The use of technical solution of “scruber of microalgae” for the treatment of severe pollution from wastewater
  Arkadiusz Drost
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakład Sozologii Wód
 • Antybakteryjne i antyadhezyjne właściwości metali o różnym składzie pierwiastkowym
  Anna Żywicka
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Immobilizacja probiotycznych szczepów z rodzaju Lactobacillus w celulozie bakteryjnej produkowanej przez Gluconacetobacter xylinus
  Dorota Peitler
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej
 • Nowe trendy badań w naukach biologicznych
  Tomasz Cłapa
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
 • Transformacja mikrobiologiczna jako użyteczne narzędzie do otrzymywania związków biologicznie czynnych
  Sandra Sordon
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

SESJA REFERATOWA Sobota, sala 1.03, godz. 12:00

 • α-rays – a danger or a chance?
  Liliia Moshniaha
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 • Electrocatalytic oxidation of dimethyl ether (DME) on Platinum-based inorganic catalysts for fuel cells applications
  Jakub Piotr Sęk
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
 • Behaviour of conjugated polymers in thin films
  Fabio Pontecchiani
  University of Sheffield, Department of Physics and Astronomy
 • High Fidelity Initialization of Long-lived Hole Spin Qubits in Single Quantum
  Luis Martins
  University of Sheffield, Department of Physics and Astronomy
 • Formation of silver nanoparticle monolayers on PAH modified surfaces – QCM and SEM studies
  Katarzyna Kubiak
  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 • Czułość wiru optycznego na lokalne zaburzenia fazowe
  Mateusz Szatkowski
  Politechnika Wrocławska
 • Zastosowanie wyładowania jarzeniowego generowanego w warunkach ciśnienia atmosferycznego w kontakcie z cieczą do syntezy nanostruktur złota
  Anna Dzimitrowicz
  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej
 • Zachowanie elektronów w polu magnetycznym
  Bartosz Kuśmierz
  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • pH kory grabu Carpinus betulus w wybranych kompleksach leśnych średniej wielkości w Polsce północno-wschodniej
  Justyna Szydłowska
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

SESJA REFERATOWA Sobota, sala 1.05, godz. 12:00

 • Współczesne fontanny jako element podnoszący estetykę przestrzeni publicznych Wrocławia
  Angelika Kosieradzka
  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
 • Architektura a zrównoważony rozwój
  Jolanta Chmielewska
  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury i Urbanistyki
 • Ludzie, planeta, zysk – zrównoważony rozwój
  Magdalena Młynarczyk
  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Kształtowania Środowiska
 • Partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzeni
  Monika Płuciennik
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologie 3D w opowiadaniu o dziedzictwie kulturowym
  Małgorzata Budlewska
  Politechnika Białostocka, Wydział Architektury
 • Projektowanie parametryczne kontra intuicja projektanta – analiza projektów drapaczy chmur Nowego Jorku
  Marta Pakowska
  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
 • Miary nierówności nawierzchni
  Sebastian Kowerski
  Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Dróg i Lotnisk
 • Failures of bridges and the basic problems of the safety assessment of bridge structures
  Sylwia Pękala
  Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

SESJA REFERATOWA Sobota, sala 1.01, godz. 15:00

 • Ubiquitin-proteasome system as a promising target for anticancer therapy
  Dominika Kwaśna
  Uniwersytet Wrocławski
 • Gene Therapy – an Approach to Cure Cancer
  Anna Way
  University of Wrocław, Faculty of Biotechnology, Laboratory of Nuclear Proteins
 • Zastosowanie wektora adenowirusowego do terapii genowej nowotworu piersi
  Magdalena Machowska
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Pracownia Białek Jądrowych
 • Liposomy jako nośniki leków wykorzystujące nanotechnologię
  Benita Kostrzewa
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów
 • Cell-SELEX jako wydajna metoda selekcji aptamerów potencjalnie użytecznych w terapii przeciwnowotworowej
  Konrad Zabłocki
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Inżynierii Białka
 • Wpływ apigeniny na proces apoptozy i autofagii w komórkach glejaka wielopostaciowego linii U87MG po wyciszeniu genów PI3KCA i AKT3
  Barbara Łasut i Marta Kucz Śląski
  Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Koło Naukowe MEDIGENET
 • Zmiany w metylacji histonów oraz aktywacja szlaku TLR8 jako czynniki indukujące włóknienie w monocytach pochodzących od pacjentów chorych na twardzinę układową
  Patryk Zarecki
  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
 • Wczesne wykrywanie nowotworów trzustki wyzwaniem dla diagnostyki laboratoryjnej
  Agnieszka Olejnik i Zuzanna Moskwa
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Studenckie Koło Naukowe „Biomarkery w diagnostyce medycznej” przy Katedrze i Zakładzie Chemii i Immunochemii
 • Terapia fotodynamiczna, metaloproteinazy macierzy i to, czego nie wiemy
  Rafał Seredyński
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii
 • Rola flory bakteryjnej jelita grubego w nietolerancji laktozy
  Katarzyna Pawłowska
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
 • Producenci inhibitorów proteaz cysteinowych wśród bakterii
  Mateusz Kędzior
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii
 • Ilość tkanki tłuszczowej a kolonizacja dróg oddechowych gronkowcem złocistym u mężczyzn
  Judyta Nowak
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Biologii Człowieka
 • Adaptacyjny charakter zmian liczby leukocytów w cyklu menstruacyjnym
  Barbara Borkowska
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Biologii Człowieka
 • Pneumocystis jirovecii – zapalenie płuc a kolonizacja
  Magdalena Sokulska i Daria Nowak Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

SESJA REFERATOWA Sobota, sala 1.03, godz. 15:00

 • Badania nieliniowej absorpcji eozyn za pomocą fluorescencji wzbudzanej dwufotonowo
  Mateusz Imiołek
  Uniwersytet Warszawski
 • Kropki kwantowe z dwuwymiarowego izolatora topologicznego HgCdTe
  Maciej Bieniek
  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Teoretycznej
 • Teoretyczne modelowanie rzeczywistych nanostrukr półprzewodnikowych na przykładzie lasera niskowymiarowego
  Adam Mielnik-Pyszczorski
  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Teoretycznej
 • Właściwości emisji jonów terbu w dwuwymiarowym anodyzowanym aluminium wypełnionym kompozytem YAlO3
  Łukasz Gołacki
  Politechnika Wrocławska, Katedra Fizyki Eksperymentalnej
 • Wpływ procesu modyfikacji powierzchni nanokrysztalów półprzewodnikowych typu rdzeń/płaszcz PbS/CdS na ich optyczne oraz fizyczne właściwości
  Anna Żelazo
  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Eksperymentalnej
 • Dobór paliwa pod kątem ograniczania emisji rtęci z bloków węglowych
  Maciej Cholewiński
  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych
 • Synteza O-alkiloamidoksymów oraz analiza LC-MS otrzymanych związków
  Przemysław Aksamitowski
  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Fitotoksyczności octanu 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylo-pirydyniowego oraz octanu 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-pentylo-pirydyniowego
  Marcin Kacprzak
  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • UFLC-MS/MS w aspekcie badania herbicydów. Unde venis et quo tendis?
  Jakub Topolski
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
 • Wpływ zanieczyszczenia gleby miedzią i cynkiem na dynamikę rozkładu metazachloru i acetochloru
  Olga Kalitowska
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
 • Znaczenie adjuwantów w chemicznej ochronie roślin
  Barbara Wujek
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

SESJA REFERATOWA Sobota, sala 1.05, godz. 15:00

 • Szacowanie rozmieszczenia wybranych zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego w województwie śląskim
  Adrian Zarychta
  Uniwersytet Śląski
 • Dane z chmury punktów jako cenne źródło informacji o ukształtowaniu rzeźby terenów po odkrywkowej eksploatacji złóż piasku
  Roksana Zarychta
  Uniwersytet Śląski
 • Update cultivated land on the basis of surveying and orthophotomap
  Ewelina Werner
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Acoustic cameras
  Jakub Wróbel
  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 • Polska myśl techniczna w przemyśle lotniczym na przykładzie rolniczych statków powietrznych
  Justyna Reut, Robert Karaś
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Perspektywy eksploatacji kosmosu – jak zmieniały się technologie i priorytety
  Robert Karaś, Justyna Reut
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Amortyzacja Środków Trwałych
  Dominika Sowa
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
 • Zastosowanie metodologii prognozowania rozwoju technologii FORMAT na przykładzie rozwoju samochodu osobowego
  Marek Mysior i Bartosz Pryda
  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 • Wpływ połączeń zgrzewanych i tłocznych oraz zgniotu na parametry mikrostruktury i mikrotwardości w stalach TRIP RA-K 40/70
  Marcel Uźniak i Przemysław Sadowski
  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 • Ugięcie stropu płytowo-słupowego
  Łukasz Radzik
  Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Budownictwa Ogólnego
 • Blachy fałdowane
  Łukasz Radzik
  Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Budownictwa Ogólnego
 • Metoda Monte Carlo w układach złożonych
  Wojciech Radosz
  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Teoretycznej

SESJA REFERATOWA Niedziela, sala 1.01, godz. 11:00

 • Owoc granatu – afrodyzjak czy lek?
  Paulina Pachura, Ewelina Pachura
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Czy można popijać leki sokiem grejpfrutowym
  Ewelina Pachura, Paulina Pachura
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Diagnostyka niedoborów odporności u dzieci
  Paulina Pachura, Ewelina Pachura
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Diagnostyka obrazowa – zastosowanie w pediatrii
  Paulina Pachura, Ewelina Pachura
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Ciała obce w przewodzie pokarmowym – diagnostyka radiologiczna
  Ewelina Pachura, Paulina Pachura
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
 • Środki cieniujące w diagnostyce radiologicznej
  Ewelina Pachura, Paulina Pachura
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
 • Przydatność wybranych wskaźników biochemicznych w diagnostyce przewlekłej choroby nerek u pacjentów zakażonych HIV
  Anna Rorbach-Dolata
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • Zastosowania technik modelowania farmakoforów w projektowaniu leków
  Daria Nowak, Magdalena Sokulska
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego Katedry Biofizyki
 • Optyczna analiza kontroli chodu ludzkiego
  Klaudia Kozłowska
  Politechnika Wrocławska
 • Wii Balance Board jako niskokosztowa alternatywa dla platformy posturograficznej
  Mateusz Popek
  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej
 • Trwałość suspensji tlenku cyrkonu w obecności egzopolisacharydu Sinorhizobium meliloti
  Katarzyna Szewczuk-Karpisz
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
 • Modyfikowane mezoporowate materiały krzemionkowe
  Małgorzata Skibińska
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
 • Wpływ tributylocyny (TBT) na skład fosfolipidowy i przepuszczalność błon komórkowych wybranych szczepów grzybowych mikroskopowych
  Paulina Siewiera
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii
 • Rozwój metod identyfikacji mikroorganizmów w analizie mikrobiologicznej żywności
  Marta Cieślik
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Charakterystyka bakterii fermentacji mlekowej obecnych w żywności pochodzenia roślinnego
  Katarzyna Ratajczak
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Fermentacji i Biosyntezy
 • Odpowiedź systemu antyoksydacyjnego grzybów strzępkowych z rodzaju Trichoderma na stres wywołany obecnością alachloru
  Justyna Nykiel
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii

SESJA REFERATOWA Niedziela, sala 1.03, godz. 11:00

 • Wpływ ośrodka chłodzącego na strukturę i własności mechaniczne tarcz hamulcowych wentylowanych
  Katarzyna Żegleń
  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa
 • Wpływ odkształcenia plastycznego na własności mechaniczne i strukturę stali DP
  Daniel Dobras
  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, SKN Materiałoznawstwa im. doc. Rudolfa Haimanna
 • Wytworzenie i badanie mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych lokalnych wzmocnień kompozytowych otrzymanych z użyciem preform w odlewach z żeliwa sferoidalnego
  Łukasz Szymański
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Probabilistyczna analiza optymalizacji wysokości ściany oporowej ze względu na jej stateczność
  Mateusz Stach
  Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego
 • Projekt powietrznego kolektora słonecznego
  Magdalena Matusiak
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
 • Możliwość zasilania przyczepy campingowej energią słoneczną
  Klaudia Urbańska
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Koncepcja budowy turbiny wiatrowej o osi pionowej typu Darrieusa
  Patrycja Lauk
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
 • Wpływ warunków procesowych na przebieg ilościowy i jakościowy zgazowania biomasy drzewnej
  Mateusz Szumowski
  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Potencjał wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych
  Katarzyna Niezgoda
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Potencjał energetyczny słomy kukurydzianej
  Kamil Kozłowski
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów
 • Jeżyce – projekt i wykonanie ogrodu dla mieszkańców w Poznaniu
  Luiza Dawidowicz i Marek Lorenc
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

SESJA REFERATOWA Niedziela, sala 1.05, godz. 11:00

 • Techniczne uwarunkowania żywienia trzody chlewnej wpływające na jakość wieprzowiny na Mazowszu
  Daria Łuczak
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt
 • Możliwości zastosowania kwasowej wody elektrolizowanej i bioaktywnych, jadalnych powłok/filmów ochronnych jako metod zapewnienia jakości chłodniczo przechowywanego mięsa
  Ewa Brychcy
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością
 • Prawidłowa upraw malin w Polsce
  Joanna Borowska
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Maszyny i urządzenia do przygotowywania i zadawania pasz dla bydła
  Kamil Porowski
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Nowoczesne technologie w produkcji bydła mlecznego
  Katarzyna Gajownik
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Analiza stanu i struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce
  Magdalena Gajownik
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Skuteczny rozród bydła, kluczem do sukcesu w osiągnięciu wysokiej produkcyjności mleka oraz przyczyny i sposoby zapobiegania zaburzeń cyklu rujowego
  Magdalena Borowska
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Wpływ siedliska na alokację biomasy buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w drzewostanach Ia podklasy wieku
  Wojciech Borzyszkowski
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu
 • Wpływ biotycznych uwarunkowań na stan zdrowotny jesionu wyniosłego na terenach zurbanizowanych
  Krzysztof Turczański
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu
 • Jak wpływa mycie Borówki Amerykańskiej (Vaccinium corymbosum L.) w wodzie ozonowanej na przechowanie w warunkach chłodniczych?
  Patryk Kosowski, Maciej Balawejder, Piotr Antos
  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności
 • Żywienie człowieka we współczesnym świecie
  Katarzyna Ługowska
  Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach
 • Nowoczesne metody diagnostyczne oraz projektowanie zegarków mechanicznych
  Paweł Bednarek
  Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Dynamiki Budowli

SESJA REFERATOWA Niedziela, sala 1.01, godz. 15:00

 • Czynniki środowiskowe i ich wpływ na efektywność wzrostu probiotycznych bakterii fermentacji mlekowej
  Alina Pacesz
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
 • Porównanie ekotoksyczności surfaktantów syntetycznych i biosurfaktantów
  Zuzanna Szczepaniak
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
 • Korelacja pomiędzy zwilżalnością a adhezją wodnych roztworów surfaktantu fluorowęglowego do powierzchni politetrafluoroetylenu
  Anna Taraba, Katarzyna Szymczyk
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych
 • Wpływ naftoflawonów na przebieg biotransformacji związków flawonoidowych w kulturach grzybów strzępkowych
  Monika Dymarska
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
 • Ftalocyjaniny – potęga możliwości
  Aleksandra Mrugała
  Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego
 • Porównanie wpływu adsorpcji kopolimerów diblokowych oraz triblokowych zawierających łańcuch poli(L-lizyny) na stabilność wodnych suspensji SiO2
  Iwona Ostolska
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
 • Analiza składu chemicznego olejków eterycznych pochodzących z różnych gatunków i odmian mięt. Analysis of the chemical composition of the essential oils from different species and varieties of mints
  Tomasz Staniek
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Koło Naukowe SGGW „Zielona Chemia” przy Katerze Chemii Wydziału Nauk o Żywności
 • Wpływ biosurfaktantów na proces biodegradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w układach modelowych
  Justyna Staninska
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
 • Odzysk Zn i Mn z roztworów po kwaśnym ługowaniu odpadów chemicznych źródeł energii metodami flotoekstrakcji oraz flotacji jonowej
  Weronika Wierzbicka i Katarzyna Rudowicz
  Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
 • Zastosowanie LC-MS/MS do badania zawartości wolnych aminokwasów w roślinach
  Magdalena Dziągwa
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

SESJA REFERATOWA Niedziela, sala 1.03, godz. 15:00

 • Oligodeoxynucleotide treatment as an efficient method of gene expression manipulation
  Anna Kostyn
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
 • Polymerization of ParA in vivo and in vitro
  Magda Marcyniuk
  Uniwersytet Wrocławski
 • Potencjał enzymów fagowych w zwalczaniu zakażeń patogenami wielolekoopornymi
  Agnieszka Łątka
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Biologii Patogenów i Immunologii
 • Skąd organizm wie, że patogen to patogen? Wzorce molekularne związane z patogenami
  Maciej Basczok
  Uniwersytet Wrocławski
 • Borrelia burgdorferi, groźny patogen o wielu obliczach
  Maja Adamczyk
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Parazytologii
 • Zoonotyczny potencjał mikropatogenów jelitowych z rodzajów Cryptosporidium i Microsporidium izolowanych z dziko żyjących gryzoni
  Kinga Leśniańska
  Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Parazytologii
 • Genetycznie Modyfikowane Organizmy
  Agnieszka Borowska
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • W krainie świecących białek, czyli o pożytku z meduzy
  Dorota Rzechonek
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
 • 3-bromopirogronian – potencjalny lek w terapii kryptokokozy
  Katarzyna Niedźwiecka
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Genetyki
 • Czwartorzędowe sole amoniowe gemini jako nośniki kwasów nukleinowych
  Emil Paluch
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii
 • Analiza in silico genomów bakteryjnych i bakteriofagowych
  Bartosz Roszniowski
  Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Biologii Patogenów i Immunologii
 • Terapie genowe – pierwszy krok do medycyny personalizowanej
  Oskar Uchański
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Pracownia Białek Jądrowych

SESJA POSTEROWA Sobota, hol główny, godz. 14:00

 • Przywiązanie – zachowanie. Badanie wpływu relacji matki i niemowlęcia na jego temperament
  Maria Czarnecka, Romana Owedyk
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Naukowe podstawy miłości
  Paulina Wigner
  Uniwersytet Łódzki
 • Zróżnicowanie jakościowe grzybów pleśniowych wyizolowanych z powietrza wewnętrznego
  Adriana Osińska
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS”
 • Cellular Response on Polycaprolactone/Chitosan Crystalinity Tailored by Solvent System in Electrospinning Process
  Olga Urbanek
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Chimery – czy na pewno wszystko o nich wiemy?
  Katarzyna Klimczewska i Katarzyna Wilczak
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Embriologii, Koło Naukowe Embriologii
 • Odpowiedź proliferacyjna splenocytów i komórek węzłów chłonnych myszy C57BL/6 w modelu immunosupresji wywołanej działaniem cyklofosfamidu (CTX)
  Elżbieta Ograczyk, Krzysztof Krawczyk
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej
 • Działalność Studenckiego Koła Naukowego “BioTiK”
  Izabela Rutkowska, Aleksandra Tomaszuk
  Politechnika Białostocka
 • Zmiany ilościowe w konsorcjum bakteryjnym degradującym olej napędowy
  Zuzanna Szczepaniak
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
 • Dendrymery PAMAM jako nośniki Paklitakselu
  Ewelina Sobierajska
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Ogólnej
 • An innovative approach to research in the Department of Aquatic Sozology, Faculty of Food Sciences and Fisheries, West Pomeranian University in Szczecin
  Filip Harasimiuk
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakład Sozologii Wód
 • Receptor soli oparty na szkielecie kwasu 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowego – metoda otrzymywania i jego właściwości kompleksotwórcze
  Dominika Załubiniak
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej
 • Zagęszczenie spieków z układu ZrO2-Ti i rozmieszczenie w nich tytanu
  Paula Maria Łada
  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Determination of total phenolic content in different wine brands using UV – VIS spectrophotometry
  Katarzyna Michalak
  Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej
 • Analiza porównawcza składu olejków eterycznych pochodzących z szałwii lekarskiej i muszkatołowej. Comparative analysis of the composition of the essential oils from sage and clary sage
  Kinga Wyszyńska
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Koło Naukowe SGGW „Zielona Chemia” przy Katerze Chemii Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Badanie międzycząsteczkowych wiązań wodorowych w 2-podstawionych pirolach przy zastosowaniu spektroskopii w podczerwieni i obliczeń teoretycznych
  Piotr Stasiewicz
  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii
 • Struktura, właściwości magnetyczne oraz cytotoksyczność nanocząstek Co1-xNixFe2O4 otrzymanych stymulowaną mikrofalowo metodą Bradley’a
  Aleksander Zięcina
  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Naturalne korundy traktowane szkłem – wstępne badania nad rozwojem metody
  Marta Stasiak
  Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 • Piren a spektroskopia fluorescencyjna
  Magdalena Szaniawska, Anna Taraba, Katarzyna Szymczyk
  Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
 • Synteza wybranych substratów dla reakcji Suzuki-Miyaura
  Sebastian Staszko
  Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Instytut Chemii
 • Własności spektroskopowe z obliczeń podwójnego powinowactwa elektronowego dla cząsteczki NaK dla stanów singletowych
  Patrycja Skupin
  Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii
 • Napięcie powierzchniowe, CMC a kąt zwilżania i krytyczne napięcie powierzchniowe zwilżania PTFE przez wodne roztwory surfaktantu fluorowęglowego
  Anna Taraba, Katarzyna Szymczyk
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych
 • Ftalocyjaniny – nowe możliwości walki z zanieczyszczeniami środowiska
  Aleksandra Mrugała
  Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego
 • Wpływ atmosfery spiekania na mikrostrukturę i budowę fazową kompozytów z układu ZrO2-Ti
  Aleksandra Miazga
  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Elektrokataliza L-cysteiny na warstwach nieorganicznych
  Jakub Piotr Sęk
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
 • Wieloreferencyjna metoda sprzężonych klasterów w sektorze (2,0) w zastosowaniu do wyznaczania krzywych energii potencjalnej dla stanów trypletowych cząsteczki KLI
  Anna Motyl
  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej
 • Wykorzystanie metody chronopotencjometrycznej w badaniu dwuwarstwowych membran lipidowych
  Anna Jastrząb
  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii
 • Ocena interakcji między organizmami w inkluzjach żywicznych
  Katarzyna Szczepaniak
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Zakład Paleontologii
 • Wykorzystanie bezpłatnych aplikacji do stworzenia efektownego plakatu postaci
  Łukasz Debita
  Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Kierunek: Informatyka
 • Proces projektowania instrumentarium chirurgicznego z wykorzystaniem oprogramowania CAD
  Piotr Prochor, Justyna Wróblewska
  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
 • Proces projektowania indywidualnie dopasowanych konstrukcji stomatologicznych z wykorzystaniem oprogramowania Cax
  Justyna Wróblewska, Piotr Prochor
  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
 • Kompozyty gradientowe tlenek glinu-nikiel formowane metoda odlewania odśrodkowego
  Justyna Zygmuntowicz
  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Odpowiedź immunologiczna na zakażenie Mycobacterium tuberculosis – patogeneza i diagnostyka gruźlicy latentnej
  Malwina Kawka
  Uniwersytet Łódzki
 • Zastosowanie polipeptydów elastynopodobnych w terapii chorób nowotworowych
  Marcin Jaras
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin
 • Zastosowanie fludarabiny w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej
  Krzysztof Zieliński
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Klaudyny a rak jajnika
  Paulina Wigner
  Uniwersytet Łódzki
 • Flawonoidy w profilaktyce i terapii
  Agnieszka Kareńko
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Choroby prionowe – od plemienia Fore do białek prionowych
  Agnieszka Kareńko
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • SX – proste narzędzie badawcze napisane w języku Python
  Patryk Wach
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii
 • Bakteriofagi w walce biofilmem bakteryjnym
  Dominika Galus, Ewelina Sosnowska, Anna Kiepura
  Uniwersytet Łódzki, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii
 • Zmiany stanu sanitarno-bakteriologicznego ścieków komunalnych podczas procesu oczyszczania
  Katarzyna Elbruda
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS”
 • Rola prebiotyków i probiotyków w żywieniu ludzi starszych
  Marta Lewandowicz
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wykorzystanie fagów w lecznictwie
  Ewelina Sosnowska, Dominika Galus,
  Uniwersytet Łódzki, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii
 • Destabilizacja bariery komórek nabłonkowych żołądka i fibroblastów w środowisku antygenów Helicobacter pylori
  Anna Kiepura
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Pracownia Gastroimmunologii
 • Traditional cold cuts – Facts and myths
  Kinga Kropiwiec
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej
 • Właściwości prozdrowotne owoców i kwiatów głogu
  Bartosz Kulczyński
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Żywienia Człowieka
 • Why should we protect native animal breeds?
  Karolina Kasprzak
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
 • Mechanizmy odporności roślin na stres zasolenia
  Aleksandra Koźmińska
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii
 • Techniczne aspekty wpływu pory roku na produkcyjność kurcząt brojlerów w województwie podlaskim
  Dominika Kołodko
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Studencki Koło Naukowe Hodowców Zwierząt.
 • Wpływ ochrony środowiska na zdrowie i życie pszczół
  Celina Habryka
  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

SESJA POSTEROWA Niedziela, hol główny, godz.:14:00

 • Dolnośląskie wsie o miejskiej genezie – czy mają szansę odzyskać swój dawny status?
  Angelika Kosieradzka
  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
 • 3D visualisation to assist planning decisions, based on wind power locationg project
  Monika Płuciennik
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Adaptacja człowieka do warunków cieplnych wewnątrz pomieszczeń
  Anna Peszek
  Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania
 • Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego
  Małgorzata Świąder
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej
 • Identification of factors that influence the value of apartments in Nowy Tomyśl
  Ewelina Werner
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Badania elektrofizjologiczne sodo-zależnego kanału glukozowego hSGLT1 techniką patch-clamp na komórkach HEK293
  Aleksandra Kaczorowska
  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Inżynieria Biomedyczna
 • Molekularne mechanizmy chorób amyloidowych – udział białka SOD1 w stwardnieniu zanikowym bocznym
  Karolina Bejm
  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej
 • Napoje energetyczne – o co tyle hałasu?
  Krzysztof Świderski
  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Niedoskonali
  Eliza Wróbel, Piotr Prochor
  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów
 • Modelowanie homologiczne otwartego z zewnątrz stanu konformacyjnego sodo-zależnego symportera galaktozy Vibrio parahaemolyticus (vSGLT) z wykorzystaniem oprogramowania Modeller
  Mateusz Kłys i Piotr Katolik
  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
 • Wpływ elektroporacji milisekundowej na szczurze komórki z mięśnia sercowego
  Anna Zielichowska
  Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt
 • Dwie twarze komórek NKT
  Anna Pęcak, Aneta Alama i Paulina Błaszczyk
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, SKN Biomarkery w diagnostyce medycznej przy KiZ Chemii i Immunochemii
 • Ekspresja czynnika transkrypcyjnego SOX18 w raku nioedrobnokomórkowym płuc
  Mateusz Olbromski
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Określenie aktywności cytotoksycznej limfocytów metodą cytometrii przepływowej – optymalizacja metody
  Magdalena Ziembik
  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk
 • Wpływ elektroporacji na przeżywalność komórek gruczolakoraka trzustki
  Olga Wysocka
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
 • Zastosowanie fluoroforów sprzężonych z przeciwciałami w mikroskopii fluorescencyjnej
  Oskar Uchański i Dominika Kwaśna
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Pracownia Białek Jądrowych
 • Mikrobiologiczne utlenianie mezo-dioli z udziałem całych komórek drożdży
  Natalia Włodarska
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii
 • Hydroliza enzymatyczna białek jako metoda otrzymywania peptydów o właściwości chelatującej
  Barbara Buda
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością
 • Projektowanie i synteza peptydowych inhibitorów oddziaływania menina-MLL zawierających usztywnienie reszt β-aminokwasowych
  Paulina Wójcik
  Politechnika Wrocławska, Zakład Chemii Bioorganicznej
 • Biotransformacje związków fosforoorganicznych z wykorzystaniem immobilizowanych grzybów
  Natalia Kmiecik
  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej
 • Specyficzność substratowa glukozylotransferaz grzybów strzępkowych – glukozylacja flawonoidów
  Magdalena Matusik i Martyna Kosakowicz
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności
 • Biotransformacje z udziałem całych komórek mikroorganizmów jako metoda otrzymywania pochodnych naturalnych ftalidów
  Karolina Lisowska
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności
 • Zeolity – krok do czystej energii
  Marcin Małecki
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 • Chemical composition and antimicrobial activity of essential oil obtained from Apium graveolens tree cultivars
  Joanna Politowicz
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
 • Chitosan as a promising bioactive substance with multidirectional properties
  Dominika Kulig
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Przydatność ekstrahentów Mehlich 3 i 1M HCl do oceny niedoborów miedzi w glebie
  Katarzyna Kantek
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
 • Parametry gleby jako czynnik różnicujący zawartość wolnych aminokwasów w Stellaria media
  Jakub Topolski
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
 • Bioszkła stosowane w inżynierii tkankowej kości
  Kamila Piec
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 • Wpływ adjuwantów na dynamikę rozkładu i poziom pozostałości dimetachloru w glebie
  Barbara Wujek
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
 • Reakcja Scholla – przyczyna rosnącej entropii w literaturze
  Joanna Hager
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
 • Symetryczne związki jonowe
  Weronika Piontek
  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Aktywność regulatorów wzrostu laktonów izolowanych z roślin z rodziny Apiaceae
  Agnieszka Smandek
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odzysk Zn i Mn z roztworów po kwaśnym ługowaniu chemicznych źródeł energii metodami flotoekstrakcji oraz flotacji jonowej
  Weronika Wierzbicka i Katarzyna Rudowicz
  Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
 • Wpływ typu gleby na rozkład dimetachloru
  Olga Kalitowska
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
 • Hydrometalurgiczny odzysk niklu i kadmu ze strumienia zużytych chemicznych źródeł energii niklowo-kadmowych (Ni-Cd) i niklowo-wodorkowych (Ni-MH)
  Patrycja Nowysz
  Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
 • LC-MS/MS technique in the study of free amino acids in plants
  Magdalena Dziągwa
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
 • Zastosowanie pochodnych jonizowalnych eterów lariatowych do flotacyjnego wydzielania jonów metali z roztworów wodnych
  Katarzyna Sobianowska
  Politechnika Wrocławska
 • Pasywne pozyskiwanie energii słonecznej przez różnego typu przegrody budowlane
  Anna Rumijowska
  Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania
 • Energy harvesting
  Jakub Wróbel
  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 • Komputerowe wsparcie wyboru optymalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych. Computer-aided support of optimal wind power station location
  Jan Kazak
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej
 • Sztuczna fotosynteza, czyli jak otrzymać paliwo słoneczne
  Karolina Kordek
  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • Podstawy teoretyczne elastycznej elektroniki
  Joanna Kutrowska
  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Doświadczalnej
 • Programowanie w ARCGIS przy użyciu języka PYTHON w kontekście tworzenia własnych analiz przestrzennych do identyfikacji charakterystycznych form osuwiskowych
  Kamila Pawłuszek
  Instytut Geodezji i Geoinformatyki we Wrocławiu, Wydział Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Dolnośląskie piaskowce ciosowe – materiał budowlany okiem geologa
  Mateusz Szadkowski
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
 • Charakterystyka kompleksów ofiolitowych i środowisk ich powstawania
  Katarzyna Zboińska
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych
 • Możliwości zagospodarowania geoturystycznego doliny Piekielnego Potoku (Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie)
  Katarzyna Zboińska
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych
 • Budowa pojazdu o napędzie pneumatycznym na przykładzie Pneumobila
  Marek Mysior, Jakub Biernacki i Paweł Kassolik
  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 • Miary nierówności nawierzchni
  Sebastian Kowerski
  Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Dróg i Lotnisk
 • Korozja międzykrystaliczna w stalach austenitycznych
  Urszula Wawrzaszek
  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych
 • Badanie struktury profilu stalowego wykonanego metodą ekspansji sprężonego powietrza
  Monika Okuniewska
  Politechnika Wrocławska
 • Porównanie struktury i twardości wierteł udarowych różnych producentów
  Lidia Polak
  Politechnika Wrocławska
 • Wpływ energii powierzchniowej na właściwości klejenia. Badanie klejów przeznaczonych do celów medycznych.
  Renata Wawrzaszek
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Nowoczesne rozwiązania w kamerach termowizyjnych w zastosowaniu budowlanym
  Paweł Noszczyk
  Politechnika Wrocławska
 • Połączenie ścinane typu composite dowels w konstrukcjach zespolonych
  Piotr Kozioł
  Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Konstrukcji Metalowych
 • Wyniki badań trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej
  Piotr Pyrka
  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej
 • Kandydozy u pacjentów hematologicznych
  Monika Oleksy i Iga Porębska
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Mikrobiologii
 • Oral health needs of population of abong Mbang, the small town in eastern state of Cameroon
  Joanna Owczarek, Victoria Haassengier
  Wrocław Medical University, Department of Periodontology, Division of Oral Pathology
 • Headspace analyzes of volatile components of crude propolis and its extract
  Piotr Okińczyc
  Wrocław Medical University, Department of Pharmacognoscy
 • Neuroprotetyka
  Małgorzata Batycka
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów
 • Composition and antimicrobial activity of black poplar (Populus nigra L.) buds extract and essential oil
  Piotr Okińczyc
  Wrocław Medical University, Department of Pharmacognoscy
 • Cancer vs. Neurodegeneration – inverse comorbidity association
  Anna Rorbach-Dolata
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • Sensory analyzes of odor of propolis collected with different part of hive
  Piotr Okińczyc
  Wrocław Medical University, Department of Pharmacognoscy
 • Ocena nasilenia proliferacji w mysich nowotworach gruczołu mlekowego po terapii owocystatyną
  Łucja Cwynar-Zając
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
 • Zależność ciśnienia wewnątrzgałkowego i ciśnienia tętniczego u osób w różnych grupach wiekowych – pomiar przy zastosowaniu bezinwazyjnego urządzenia ICare Pro
  Maciej Geniusz
  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Wpływ zaawansowanych produktów glikacji na rozwój miażdżycy – działanie pro- czy anty-aterogenne?
  Aleksandra Kuzan
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
 • Gene Therapies – 1st step to personalized medicine
  Oskar Uchański
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Pracownia Białek Jądrowych
 • Dyferencje w resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci, niemowląt i dorosłych
  Victoria Haassengier, Anna Grzebień i Joanna Owczarek
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Zastosowanie związków bisfosfonowych w leczeniu nowotworów
  Patrycja Miszczyk
  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej
 • Haspina i jej rola w komórkach nowotworowych
  Natalia Glatzel-Plucińska
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
 • Niedrożność przewodu pokarmowego – diagnostyka RTG
  Paulina Pachura, Ewelina Pachura
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • LEAP (Lifestyle, heating and performance) – nowy eliksir młodości?
  Ewelina Pachura, Paulina Pachura
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • HBD-2 jako ważny element odporności wrodzonej
  Izabela Konieczna
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii Patogenów i Immunologii
 • Wpływ muzykoterapii na rozwój dziecka
  Victoria Haassengier, Anna Grzebień i Joanna Owczarek
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Nadmiar masy ciała u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia
  Anna Grzebień, Victoria Haassengier i Joanna Owczarek
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu
 • EEG Biofeedback – siłownia dla mózgu
  Kamila Kotowicz
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii
 • Vitamin D in cancer treatment
  Małgorzata Grudzień
  Uniwersytet Wrocławski
 • Fucose expression in seminal glycoproteins
  Justyna Kołodziejczyk
  Wrocław Medical University, Department od Chemistry and Immunochemistry
 • Francisella tularensis, Bacillus anthracis i Yersinia pestis jako kluczowa triada broni biologicznej
  Remigiusz Zieliński i Natalia Napieraj
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, SKNN Sowa
 • Analiza mikrobiologiczna komercyjnych produktów mleczarskich i probiotycznych na polskim rynku handlowym
  Karolina Szubert i Magda Wiglusz,
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
 • Wpływ wybranych ludzkich neuropeptydów na fagocytozę M. catarrhalis przez komórki linii THP-1
  Paweł Jajor, Oskar Uchański
  Uniwersytet Wrocławski
 • Zastosowanie mikroskopii w badaniach biofilmu
  Anna Wanecka, Agnieszka Łątka, Karolina Przysiężna
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk Weterynaryjnych, Katedra Patologii, Zakład Mikrobiologii
 • Bdellovibrio bacteriovorus – pasożytnicza bakteria
  Piotr Stempiński
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział nauk biologicznych
 • Stan bezpieczeństwa zdrowotnego pomieszczeń kuchennych w akademikach
  Katarzyna Lidtke
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Intytut Genetyki i Mikrobiologii
 • Rola fitochelatyn w obronie roślin przed stresem wywołanym obecnością metali ciężkich
  Sylwia Gołda
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
 • Zastosowanie biopolimerów polisacharydowych w przemyśle mięsnym
  Natalia Ulbin-Figlewicz
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu