Harmonogram konferencji Puzzel 2016

SESJA AUTOPREZENTACJI Sobota, sala 1, godz. 13:00

Olga Michel, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Justyna Piłat, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Jakub Wróbel, Politechnika Wrocławska
Alicja Borowiecka, Politechnika Wrocławska
Marta Chudalla, Politechnika Wrocławska
Łukasz Debita, Politechnika Opolska
Celina Habryka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Filip Kierzkowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Sylwia Ruzik, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Katarzyna Niezgoda, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

SESJA REFERATOWA Sobota, sala 1, godz. 14:00

Biodegradacja leków nootropowych, które współcześnie zanieczyszczają nasz ekosystem
Marta Woźniak, Łukasz Chrzanowski, Monika Cvancarová, Philippe F.X. Corvini, Danuta Cichocka
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Klebsiella pneumoniae – charakterystyka patogenności i perspektywy terapii
Maciej Basczok
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

Monitoring liczebności grzybów pleśniowych, w tym Trichoderma sp. w glebie wzbogaconej słomą pszenną
Donata Kosicka-Dziechciarek, Agnieszka Wolna-Maruwka, Monika Jakubus
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Patogenność kleszczy bydła na Madagaskarze
Alicja Matysiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Qworum sensing Pseudomonas aureginosa – wpływ nowo syntezowanych kationowych surfaktantów dwugłowych
Emil Paluch
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

Edukacja seksualna i promocja zdrowia wśród młodzieży wrocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Magdalena Makowska-Donajska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Genekologii i Położnictwa

Czy isnieją nieszkodliwe konserwanty?
Mateusz Patyk, Łukasz Gojny, Piotr Cierpikowski, Wojciech Czak
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Tajemnicze oblicze witaminy K
Magdalena Stępniewska, Paweł Stępniewski, Edwin Kuźnik
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej

Na progu science-fiction. Czy grafen doprowadzi do powstania cyborgów?
Radosław Rutkowski, Daria Nowak
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Biofizyki

Opis przypadku: diagnostyka TK torbieli bocznej szyi u 16-letniej dziewczynki
Ewelina Pachura, Paulina Pachura
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

Wielotorbielowatość nerek i wątroby – opis przypadku 50-letniego pacjenta
Paulina Pachura, Ewelina Pachura
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

SESJA REFERATOWA Sobota, sala 2, godz. 14:00

On electrons moving in the magnetic field
Bartosz Kuśmierz
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Badanie reaktora BDB.
Paulina Woźniak, Michał Kwiatkowski, Joanna Pawłat
Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Metody ochrony przed promieniowaniem kosmicznym w misjach pozaziemskich
Grzegorz Lukas, Tomasz Bonus
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

Idea integracji miejskiej sieci ciepłowniczej z blokiem jądrowym wyposażonym w reaktor PWR
Maciej Cholewiński, Łukasz Tomków
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wpływ rodzaju i grubości izolacji przegród zewnętrzych na zaopatrywanie energetyczne budynku
Klaudia Urbańska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział  Przyrodniczo-Technologiczny

Zastosowanie spektrometrii ruchliwości jonów do oznaczania związków organicznych
Katarzyna Świętulska
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

Biodegradacja związków cynoorganicznych przez wybrne szczepy bakteryjne i grzybowe z uwzględnieniem roli cytochromu P-450
Paulina Siewiera, Justyna Nykiel, Przemysław Bernat
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Eliminacja alachloru prze mikroskopowe grzyby strzępokowe
Justyna Nykiel, Paulina Sieweira, Mirosława Słaba
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

SESJA REFERATOWA Sobota, sala 3, godz. 14:00

The properties of powders manufactured by the method of metal spraying from the liquid phase
Monika Michalak
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Wpływ czasu i temperatury wygrzewania stali narzędziowych do pracy na gorąco na właściwości warstwy wierzchniej
Daniel Dobras, Maciej Zwierzchowski
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Przegląd połączeń mechanicznych stali ze stopami aluminium
Katarzyna Pawlak
Politechnika Wrocławska, Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa

Ocena jakości zgrzein w stalowych elementach prowadnic siedzisk samochodowych
Przemysław Sadowski, Małgorzata Rutkowska-Gorczyca
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Wpływ kształtu cząstek proszku miedzianego na mikrostrukturę oraz właściwości powłok nanoszonych metodą Low Pressure Cold Spray
Paweł Stabla, Viktoria Hoppe, Małgorzata Rutkowska-Gorczyca
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Effect of moderator of SHS reaction TiC on microstructure and properties local zone composite fabrication in steel casting
Łukasz Szymański, Ewa Olejnik, Beata Grabowska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

Reasekuracja czyli kilka słów o tym, jak zminimalizować ryzyko ubezpieczeniowe
Magdalena Figiel, Anna Futa
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Optimization of the cross section width of the beam using the reduced gradient method
Mateusz Kaczmarek
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa

Istotność homospecyficzności testów DNA w genetyce sądowej na przykładzie weryfikacji swoistości testu Quantifiler Kit
Karolina Cukierska, Karolina Dydak, Dominika Pluta
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej

SESJA REFERATOWA Sobota, sala 1, godz. 16:00

Comparison of different methods of baroreflex sensitivity estimation
Agnieszka Kazimierska, Agnieszka Uryga, Magdalena Kasprowicz, Paweł Wachel
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Cerebral hemodynamic in trained individuals
Magdalena Głąbińska, Agnieszka Uryga, Tomasz Szczepański, Magdalena Kasprowicz
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Method of correcting the neurochemical changes in striatum of rats after subchronic lead intoxication
Ivan Liakh, Darya Harshkova
Grodno State Medical University, Microbiology, Virology and Immunology of S.I. Gelberg

Morfofunkcjonalne zmiany w korze mózgowej szczurów po podprzewlekłym zatruciu ołowiem i sposoby ich korekcji
Darya Harshkova, Ivan Liakh
Grodno State Medical University, Research laboratory

Wykorzystanie wirtualnego planowania oraz technologii generatywnych w zabiegach rekonstrukcyjnyhc twarzoczaszki
Piotr Cierpikowski, Mateusz Patyk, Wojciech Czak
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Koło Naukowe Doktorantów BIOMED Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Neuropatia autonomiczna – cichy zabójca cukrzyków
Paweł Stępniewski, Magdalena Stępniewska, Edwin Kużnik
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

Nowe spojrzenie na etiopatologię jaskry
Wojciech Czak, Piotr Cierpikowski, Mateusz Patyk, Jonatan Nowakowski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Rodzaje soczewek do korekcji wad wzroku
Martyna Tomczyk-Socha, Agnieszka Rafalska, Ewa Wałek
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Ultrasonografia dopplerowska w diagnostyce schorzeń angiologicznych
Edwin Kuźnik, Madgalena Stępniewska, Paweł Stępniewski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Model predykcyjny wyników leczenia u pacjentów z krwotokiem po pękniętym tętniaku
Agnieszka Uryga, Magdalena Kasprowicz, Jarosław Kędziora, Małgorzata Burzyńska
Politechnika Wrocławska, Katedra InżynieriiBiomedycznej

miRNA jako potencjalne biomarkery w chorobach zapalnych jelit
Grzegorz Rorbach, Bogumił Konopka
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Znaczenie polimorfizmu genu receptora glukortykosteroidowego w gospodarce węglowodanowej i lipidowej
Jowita Halupczok-Żyła, Agnieszka Majer-Łobodzińska, Marta Wasilewska, Edwin Kuźnik
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Zapobieganie nowotworom – wspieraj swoją epigenetykę!
Małgorzata Grudzień
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

SESJA REFERATOWA Sobota, sala 2, godz. 16:00

Wpływ procesu elektrochemicznego utleniania wybranych sulfonamidów na ich biodegradowalność
Katarzyna Tuga, Joanna Trzcińska, Daria Pęziak-Kowalska, Alicja Szulc
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

W drodze do sztucznej inteligencji
Daria Nowak, Radosław Rutkowski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego

Telomery: eliksir nieśmiertelności czy przyczyna nowotworu?
Inna Mashevska
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Badanie możliwości wykorzystania ciekłych odpadów przemysłu rolno-spożywczego jako podłoża do hodowli alg
Juliusz Pijacki, Piotr Przemysław Olejnik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Wykorzystanie cytometrii przepływowej w izolacji mikroalg słodkowodnych w próby ich screeningu pod kątem zawartości tłuszczy obojętnych
Przemysław Olejnik, Wojciech Juzwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Farmakologia wśród supresorów nowotworu – aktywacja białka p53
Magdalena Sitarska
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Białka Bcl-2- epilog życia
Kamil Wożniak
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Analiza ekspresji wybranych miRNA i ich genów docelowych w trakcie naprawy uszkodzonego nabłonka oddechowego
Wojciech Langwiński, Aleksandra Szczepankiewicz, Beata Narożna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Wykorzystanie kultur roślinnych jako biokatalizatorów w biotransformacjach flawonoidów
Monika Dymarska, Tomasz Janeczko, Edyta Kostrzewa-Susłow
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Otrzymywanie flawonoidów o wysokiej aktywności przeciwutleniającej na drodze biotransformacji w kulturach drożdży
Sandra Sordon, Anna Madej, Jarosław Popłoński, Tomasz Tronina, Agnieszka Bartmańska, Ewa Huszcza
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Otrzymywanie i aktywność biologiczna izobutyloftalidu i jego nienasyconej pochodnej wobec Rhodotorula mucilagenosa
Małgorzata Skarbek, Joanna Gach, Katarzyna Durys, Jakub Pannek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Wpływ wstępnego elektrochemicznego utleniania wybranego herbicydu na jego biodegradację
Joanna Wojciechowska, Maria Zółć, Daria Pęziak-Kowalska, Alicja Szulc
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

SESJA REFERATOWA Sobota, sala 3, godz. 16:00

Był sobie lodowiec… czyli o wpływie ostatnich zlodowaceń na przebieg lekcji przyrody i geografii
Hanna Krzyżyńska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Inkluzje stawonogów dowodem zmian klimatycznych paleogenu
Katarzyna Szczepianiak
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

Wstępna charakterystyka petrograficzna gotyckich elementów architektonicznych z kościoła p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu
Katarzyna Zboińska, Wojciech Bartz
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemii i Kształtowaniu Środowiska

“Ustawa krajobrazowa” czy “ustawa reklamowa”?- rzeczywisty wpływ nowych regulacji na zmiany w przestrzeni
Angelika Kosieradzka
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Reklama w przestrzeni publicznej miasta
Monika Płuciennik
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej

Małe miasto. Rzeczywistość, a możliwości rozwoju.
Milena Stettner
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Organizacja i użytkowanie przestrzeni na osiedlach wielorodzinnych w dobie zdominowania jej przez samochody
Ewa Dyk
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Teren wspólny w krajobrazie wiejskim – miejsce aktywizacji lokalnej społeczności i żyjąca wizytówka wsi
Jowita Pyszczek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Projektowanie konstrukcji aluminiowych z uwzględnieniem stref HAZ
Krystian Młodzik
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Betony ultrawysokowartościowe: skład, technologia produkcji oraz metody wymiarowania
Michał Maroszek
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Analiza procesu propagacji ultradzwiękowych fal poprzecznych w betonie
Łukasz Radzik
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Metody pomiaru parametrów antypoślizgowych nawierzchni drogowych
Sebastian Kowerski
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

SESJA REFERATOWA Niedziela, sala 1, godz. 11:00

“Leki przyszłości”, czyli czy ćma może leczyć?
Dorota Konarzewska, Joanna Juhaniewicz, Sławomir Sęk
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Badania starzeniowe kompozytów poliaktydu z celulozą
Marta Babicka, Aleksandra Grząbka-Zasadzińska, Sławomir Borysiak
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Biologiczna degradacja surfaktantu C12E9 przez wybrany szczep bakteryjny
Marta Bielawska, Joanna Zembrzuska, Irena Budnik
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Can everyone be a chemist?
Liliia Moshniha
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

Czy modyfikacja powierzchni plazmą jest efektem trwałym?
Diana Rymuszka, Diana Mańko, Anna Taraba
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

Detekcja związków śladowych z wykorzystaniem chromatografii cieczowej z analizatorem mas typu potrójny kwadrupol
Magdalena Dziągwa-Becker
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Innowacyjne sposoby przechowywania żywności – opakowania inteligentne, ich cechy i zastosowanie
Marta Kołodziej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Chemii i Technologii Żywności

Karotenoidy jako modulatory właściwości elektrycznych modelowych dwuwarstw lipidowych
Marcin Andrzej Kruszewski, Monika Naumowicz
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii

Krystalizacja in situ, badania strukturalne właściwości fizykochemiczne hydratów i innych wybranych kokryształów azetydyny
Grzegorz Cichowicz, Łukasz Dobrzycki, Michał K. Cyrański, Roland Boese
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Metody pozyskiwania ekstraktów substancji biologicznie aktywnych z roślin
Anna Taraba, Magdalena Szaniawska, Katarzyna Szymczyk, Diana Mańko, Diana Rymuszka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

Modyfikowana cyklodekstryna jako pH-aktywny nośnik leku antracyklinowe
Agata Krzak, Olga Święch, Maciej Majdecki, Tomasz Stępkowski, Marcin Kruszewski, Renata Bilewicz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Nanohydrożele modyfikowane materiałem biologicznym jako nośnik leków w terapii przeciwnowotworowej
Wioletta Liwińska, Zbigniew Stojek, Ewelina Zabost
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

PbO2 jako materiał elektrodowy w układach hybrydowych
Małgorzata Graś, K. Kopczyński, G. Lota, Ł. Kolanowski, M. Baraniak, K. Lota
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

Porównanie właściwości zwilżających wybranych “eco” surfaktantów
Diana Mańko, Diana Rymuszka, Anna Taraba
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

Przemiany selenizowanego preparatuwitaminowego dla dzieci w środowisku soku żołądkowego
Joanna Rachwał, Zembrzuska Joanna
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej

SESJA REFERATOWA Niedziela, sala 2, godz. 11:00

Porównianie kryptowalut Bitcoin i Litecoin
Dawid Kmieciak
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

Przetwarzanie kodu HTML w języku programowania Java za pomocą biblioteki Jsoup
Marcin Kowalczyk
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

Ewolucja czy rewolucja? Light Fidelity jako nowy standard sieci bezprzewodowych.
Mariusz Rostkowski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

Narzędzie do wspomagania pracy wychowawcy w przygotowywaniu statystyki wyników dydaktycznych klas
Kamil Świątek
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

Badanie dokładności odbiornika GPS U-Blox Neo 6M
Bartosz Talma
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

Modelowanie matematyczne w działaniu systemu immunologicznego jako odpowiedź odpornościowa na modele epidemiologiczne
Paulina Czubaj
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

Wstęp do analizy wariacyjnej wraz z wykorzystaniem metody DTM do znajdowania numerycznych rozwiązań problemów wariacyjnych
Grzegorz Krzyżanowski
Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

Rozchodzenie się zapachów w pomieszczeniach jako przykład zjawiska dyfuzji
Szymon Sobieszek
Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

SESJA REFERATOWA Niedziela, sala 1, godz. 14:30

Synteza i właściwości ultramałych nanocząstek złota modyfikowanych grupami elektroaktywnymi
Maciej Dzwonek, Agnieszka Więckowska, Renata Bilewicz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Więcej niż standardowa ochrona żywności – opakowania aktywne
Katarzyna Szczurko
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Chemii i Technologii Żywności

Wpływ mikrowyładowania jarzeniowego generowanego pod ciśnieniem atmosferycznym na rozmiar nanostruktur złota uzyskanych z wykorzystaniem wodnych roztworów ekstraktów roślinnych
Anna Dzimitrowicz, Piotr Jamróz, Paweł Pohl
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Wpływ modyfikacji materiałów węglowych na pojemność kondensatorów elektrochemicznych
Agnieszka Łukaszewska, Grzegorz Lota, Piotr Krawczyk, Katarzyna Lota, Łukasz Kolanowski, Marek Baraniak, Tomasz Buchwald
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

Wpływ modyfikacji materiału węglowego na parametry pracy kondensatora elektrochemicznego
Adrianna Siuda, Kacper Kopczyński, Daria Pęziak-Kowalska, Katarzyna Lota, Grzegorz Lota
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

Wpływ olejków eterycznych na zawartość barwników w komórkach zielenicy Scenedesmus armatus
Karolina Czarny, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Marek Zieliński, Ewa Miękoś, Magdalena Rychlińska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Wydzielanie L-selenometioniny na sorbencie polimerycznym impregnowanym solami pirydyniowymi
Joanna Bornikowska, Martyna Frąckowiak, Karolina Wieszczycka, Joanna Zembrzuska, Aleksandra Wojciechowska, Irmina Wojciechowska
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wydzielanie naproksenu na sorbencie polimerycznym impregnowanym solami pirydyniowymi
Joanna Bornikowska, Martyna Frąckowiak, Karolina Wieszczycka, Aleksandra Wojciechowska, Irmina Wojciechowska
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wykorzystanie naturalnego sorbentu do wydzielania i zatężaniadodekanolu i oksyetylenowanych alkoholi
Martyna Caban, Joanna Zembrzuska, Irena Budnik
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Zastosowanie materiałów pseudopojemnościowych w projektowaniu enzymatycznych ogniw paliwowych
Michał Kizling, Krzysztof Stolarczyk, Leif Nyholm, Renata Bilewicz
Uniwersytet Warszawski, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych

Związki aminobisfosfonowe – leki na wszystko?
Patrycja Miszczyk, Ewa Chmielewska, Paweł Kafarski
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Zwiększenie trwałości przechowalniczej borówki amerykanskiej (Vaccinum corymbosum L.) przy wykorzystaniu atmosfery wzbogaconej ozonem
Patryk Kosowski, Dagmara Migut, Karol Skrobacz, Maciej Balawejder
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy

SESJA REFERATOWA Niedziela, sala 2, godz. 14:30

Stosowanie dodatków ziołowych w efektywnym żywieniu drobiu
Daria Łuczak, Alina Janocha
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy

Rozwiązania przestrzenne dla osób niepełnosprawnych – sektor GLAM
Małgorzata Budlewska
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Historia motolotniarstwa. Czynniki wpływające na współczesny kształt polskich motolotni.
Aleksandra Budlewska
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

Ocena właściwości mechanicznych świeżych korzeni marchwi oraz w trakcie przechowywania
Dagmara Migut, Kosowski Patryk, Gorzelniany Józef, Jamroży Krzysztof, Skrobacz Karol
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy

Czynniki wpływające na jakość mięsa wołowego
Urszula Ostaszewska
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy

Automatyzacja i robotyzacja żywienia bydła
Daniel Radzikowski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy

Alternatywne metody ograniczania zarazy ziemniaczanej
Karol Skrobacz, Maciej Balawejder, Patryk Kosowski
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy

Zastosowanie technik cyfrowych w badaniu składu morfologicznego odpadów komunalnych
Katarzyna Ryll
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, SKN Bioenergia

Odziaływania skumulowane – propozycja kompleksowej definicji
Katarzyna Sabura-Mielnik
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Inżynierii KształtowaniaŚrodowiska i Geodezji

Badania nad możliwością wykorzystania modyfikowanych nośników tlenkowych do wydzielania i zatężania pozostałości żeńskich hormonów z matryc wodnych
Agnieszka Nowakowska, Joanna Zembrzuska, Anna Modrzejewska-Sikorska, Teofil Jesionowski
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Wpływ czynników glebowo-klimatycznych na poziom pozostałości substancji aktywnych herbicydów w glebie
Olga Kalitowska
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Nieformalna edukacja ekologiczna w polskiej praktyce penitencjarnej
Piotr Chmielewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administacji

Wspomaganie tolerancji traw na skażenie Cu poprzez egzogenną aplikację kwasu salicylowego
Jakub Topolski
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Kondycja jesionu wyniosłego (Fraxinux excelsior L.) w nasadzeniach przydrożnych w aspekcie procesu zamierania gatunku
Krzysztof Turczański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny

Bioremediacja kwaśnych wód kopalnianych skażonych cynkiem i ołowiem w skali laboratoryjnej
Witold Uhrynowski, Aleksandra Skłodowska, Łukasz Drewniak
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Wpływ formy użytkowej na rozkład i mobilność bromoksynilu w glebie
Barbara Wujek
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Wykorzystanie metod mikroskopii elektronowej do identyfikacji mikrostruktur na przykładzie stali martenzytyczno-bainitycznej
Aleksandra Królicka
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

SESJA POSTEROWA Sobota

Aspekty mikrobiologiczne w kompostowaniu osadów ściekowych
Jachimowicz Piotr, Kacprzyk Przemysław, Osińska Adriana
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

Badanie właściwości przeciwbakteryjnych wybranych substancji naturalnych, miód, imbir, cytryna, chrzan, czosnek
Przemysław Kacprzyk, Sebastian Niestępski, Monika Hubacz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

Bakteryjne ogniwa paliwowe
Izabela Hawro
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

Desmidie torfowiska mszarnego „Rzeciny”
Anna Garbarczyk, Beata Messyasz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

Diagnostyka mikrosporydioz u ludzi i zwierząt
Kinga Leśniańska
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych Instytut Genetyki i Mikrobiologii Zakład Parazytologii

Jakość mikrobiologiczna powierzchni szpitalnych
Monika Hubacz, Kacprzyk Przemysław, Łachacz Marta
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

Perspektywy i szanse prowadzenia badań nad organizmami transgenicznymi
Robert Jadach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Plant-based diet of lizards on the basis of breeding practices in Polish households
Joanna Śniegowska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Stereoselektywna synteza 3-n-butyloftalidu z udziałem całych komórek mikroorganizmów
Karolina Anna Lisowska, Ewa Szczepańska, Filip Boratyński
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

The immunosupressive effect of the cyclophosphamide administrated intraperitioneally on mice C57BL/6 immunized with BCG
Ograczyk Elżbieta, Kowalewicz-Kulbat Magdalena, Fol Marek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wielolekooporne szczepy bakteryjne jako czynnik etiologiczny infekcji u pacjentów z nowotworami krwi
Monika Oleksy, Iga Porębska, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Adam Junka, Marzenna Bartoszewicz
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Wielonienasycone aldehydy – naturalna chemiczna ochrona fitoplanktonu
Przemysław Manicki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

Wpływ ekstraktu z mięty i pokrzywy na względnie chorobotwórcze bakterie z rodzaju Proteus
Przemysław Liczbiński, Maciej Mikuła, Dominika Drzewiecka
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wpływ kannabinoidów na żywotność i morfologię wybranych linii komórek nowotworowych
Paweł Śledziński, Agnieszka Nowak, Joanna Zeyland, Ryszard Słomski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Wpływ kwasu askorbinowego na funkcjonowanie organizmu ludzkiego
Natalia Zawrotna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

Wpływ ściółek syntetycznych na zawartość witaminy C trzech odmian pomidora gruntowego
Joanna Turczuk, Joanna Śniegowska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Wpływ zrzutu ścieków oczyszczonych na stan sanitarny wody jeziora Niegocin
Niestępski Sebastian, Osińska Adriana, Jachimowicz Piotr
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

Wrażliwość bakterii Bacillus subtilis na metale ciężkie w testach laboratoryjnych
Justyna Starzyk, Anna Tomkowiak, Donata Kosicka-Dziechciarek
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Wybrane metody diagnozowania chorób odkleszczowych
Maja Adamczyk
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Parazytologii

Zanieczyszczenia mikologiczne herbaty
Adriana Osińska, Piotr Jachimowicz, Monika Hubacz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

Zawartość witaminy C w wybranych odmianach pomidorów (Lycopersicon esculentum Mill.)
Joanna Śniegowska, Joanna Turczuk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Analiza polimorfizmu 1359 C/T (p.Thr453Thr; rs1049353) genu receptora kannabinoidowego CNR1 w grupie chorych z nieswoistym zapaleniem jelit oraz w populacji polskiej
Andrzejewska Angelika, Staszak Klaudia, Hryhorowicz Szymon, Kaczmarek-Ryś Marta, Krela-Kaźmierczak Iwina, Dobrowolska Agnieszka, Słomski Ryszard
Polska Akademia Nauk, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Analiza porównawcza składu olejków eterycznych pozyskanych z ziela wybranych roślin z rodziny Geraniaceae
Tomasz M. Staniek, Beata Dasiewicz, Agnieszka Gadomska-Gajadhur,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności

Analiza potencjału do migracji i siły adhezji miocytów ściany tętnic w zależności od stopnia glikacji białek macierzy zewnątrzkomórkowych
Aleksandra Kuzan, Justyna Piłat, Olga Michel
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

Białka transportowe związane z opornością wielolekową nowotworów – glikoproteina P
Ewelina Sobierajska, Bartłomiej Pawlik
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Bionanoceluza jako nanomateriał stosowany w medycynie
Wojton Dominika, Nowosad Karol
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

Biotransformacje dehydroepinadrostronu w wybranych kulturach grzybów entomopatogennych
Natalia Hoc, Ewa Kozłowska, Monika Dymarska, Jakub Grzeszczuk, Elżbieta Pląskowska, Monika Urbaniak, Łukasz Stępień, Edyta Kostrzewa-Susłow, Tomasz Janeczko
Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Chemii

Biotransformacje jako naturalna metoda otrzymywania biologicznie aktywnych flawonoidów
Olga Władyka, Monika Dymarska, Tomasz Janeczko, Edyta Kostrzewa–Susłow
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Biotransformacje związków flawonoidowych w kulturze Absidia coerulea
Sordon Sandra, Popłoński Jarosław, Tronina Tomasz, Bartmańska Agnieszka, Huszcza Ewa
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydzaił Nauk o Żywności, Katedra Chemii

CRISPR-Cas9 w laboratorium
Bożena Bazan, Paulina Sosicka, Dorota Maszczak-Seneczko, Mariusz Olczak
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

Detekcja zanieczyszczeń mikrobiologicznych w winiarstwie
Przemysław Piotr Olejnik, Juliusz Pijacki, Wojciech Juzwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Electroporation as a delivery method of natural and conventional cytostatic agents to cancer cells
Justyna Piłat, Julita Kulbacka, Anna Choromańska, Olga Wysocka, Anna Zielichowska, Jolanta Saczko
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej

FGF4- czynnik wzrostu fibroblastów. Nadekspresja i charakterystyka.
Agata Lampart
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

iChip as a new device to discovering useful bacterial metabolites
Zuzanna Prus
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Identyfikacja organizmów za pomocą barcodingu DNA
Marcin Ryczek, Joanna Zeyland
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

In vitro analysis of the cytotoxicity of lanthanide nanoparticles
Anna Kowalska, Edyta Wysokińska, Jakub Cichos, Leon Strządała, Mirosław Karbowiak, Wojciech Kałas
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akdemia Nauk, Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów

Influence of the horizontal gene transfer on development of sulphonamide and tetracycline antibiotic resistance in wastewater
Daniłowicz Anna, Droździk Bernadeta
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

New diagnostic techniques for cancer detection
Paulina Walkowiak, Klaudia Wieczorek
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Nowa przeciwnowotworowa strategia, czyli czynniki modyfikujące strukturę chromatyny
Salamon Anita, Sochacka Ewelina
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Od płuca do mózgu, czyli o człowieku na chipie
Katarzyna Ryglowska
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

OMEGA  -Nowy system hodowli alg w zbiornikach wodnych
Katarzyna Mikołajczak, Przemysław Piotr Olejnik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Otrzymywanie i aktywność biologiczna butylidenoftalidu i butyloftalidu wobec Rhodotorula mucilaginosa
Joanna Gach, Małgorzata Skarbek, Katarzyna Durys, Jakub Pannek, Teresa Olejniczak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Otrzymywanie peptydów chelatujących żelazo na drodze hydrolizy enzymatycznej kazeiny
Barbara Buda
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Otrzymywanie transgenicznych świń dla celów ksenotransplantacyjnych
Natalia Mazurkiewicz, Agnieszka Nowak, Ryszard Słomski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Problematyka oraz metodologia oczyszczania wód skażonych arsenem
Klaudia Dębiec, Aleksandra Skłodowska, Łukasz Drewniak
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Produkcja i identyfikacja lewanu oraz kwasu γ–poliglutaminowego pochodzenia mikrobiologicznego
Marta Domżał, Paweł Jajor, Marcin Łukaszewicz
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

Przeciwciało monoklonalne Bevacizumab w terapii nowotworów litych
Bartłomiej Pawlik, Ewelina Sobierajska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Regulacja śmierci – kaspazy
Adam Wilkanowski
Politechnika Wrocławska, Wydział chemiczny

Rola osteoprotegryny jako biomarkera i czynnika prognostycznego w udarze mózgu
Ewelina Sochacka, Anita Salamon
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Sekwencyjne dostarczanie cytokin przeciwnowotworowych za pośrednictwem furyny z użyciem grafenu
Monika Drobna, Natalia Mazurkiewicz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Ścieżkami pamięci – od pamięci sensorycznej do długotrwałej
Daria Nowak, Radosław Rutkowski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego

Transformacje mikrobiologiczne estrów bajkaleiny jako narzędzie do otrzymywania nowych, aktywnych biologicznie związków
Monika Dymarska, Tomasz Janeczko, Edyta Kostrzewa-Susłow
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Wpływ budowy flawonoidów na aktywność deterentną wobec szkodników magazynów zbóż
Agnieszka Smandek, Jarosław Popłoński, Jacek Jackowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Wpływ modyfikacji maltozą dendrymerów polipropylenoiminowych na ich toksyczne działanie na komórki linii B14
Małgorzata Konopka
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wpływ ramnolipidów na biodegradację oleju napędowego przez konsorcja bakteryjne wyizolowane z gleby
Iwona Michałowska, Maria Konieczna, Alicja Szulc
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wpływ ramnolipidów na biodegradację oleju napędowego przez środowiskowe konsorcja bakteryjne zawierające dodany szczep bakteryjny z rodzaju Pseudomonas spp.
Maria Konieczna, Iwona Michałowska, Kamila Myszka, Alicja Szulc
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Wpływ rozpuszczalnika organicznego na przebieg biotransformacji naringeniny w kulturze drożdży Rhodotorula glutinis
Katarzyna Pindral, Sandra Sordon
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Zagospodarowanie makuchów jako podłoża dla grzybów strzępkowych do biotransformacji w hodowli typu SSF
Ewa Szczepańska, Filip Boratyński, Teresa Olejniczak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Zjawisko FRET w badaniu interakcji białko-białko
Karol Nowosad, Dominika Wojton
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

Zmiany profili ramnolipidów produkowanych przez bakterie w obecności autoinduktorów (AI-2)
Marta Woźniak, Kamila Myszka, Agata Sznajdrowska, Alicja Szulc, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, Łukasz Ławniczak, Łukasz Chrzanowski
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

(Bio)technologia przeszczepiania komórek hematopoetycznych
Kornelia Gajek, Benita Kostrzewa, Marek Ussowicz
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Calcium instead of chemotherapy? The search for new methods of treating pancreatic cancer using electroporation.
Olga Michel, Jolanta Saczko, Justyna Piłat, Anna Zielichowska, Aleksandra Kuzan
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

Cdc7 kinase as a target for cancer therapy
Małgorzata Grudzień
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

Choroba Hecka – przypadek własny
Joanna Owczarek, Victoria Haassengier
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Periodontologii, Zakład Patologii Jamy Ustnej

Cistus incanus i Punica granatum – charakterystyka i właściwości
Ślęzak Aleksandra, dr Helena Moreira, mgr inż. Benita Kostrzewa
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej

Complications of orthodontic treatment in a group of adults – a literature review
Anna Leszczyszyn, Dorota Kustrzycka
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA ZMIAN OGNISKOWYCH W WĄTROBIE- PRZEGLĄD NAJCZĘSTSZYCH ZMIAN
Paulina Pachura, Ewelina Pachura
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

Dioksyny – charakterystyka i prewencja
Anna Leśków, Kinga Gostomska-Pampuch
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

GHB – kwas γ-hydroksymasłowy, jako zagrożenie wolności seksualnej
Mateusz Chmielarz, Judyta Grabowska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Hematopoetyczne komórki macierzyste
Izabela Wiśniewska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

Kliniczne znaczenie greliny
Monika Wiącek, Mariola Śliwińska-Mossoń, Halina Milnerowicz
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Leki indukujące hiperglikemię jako przykład czynników egzogennych inicjujących glukotoksyczność
Anna Rorbach-Dolata, Zofia Marchewka, Agnieszka Piwowar
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Sląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Metody wczesnej diagnostyki stanów przedrakowych i nowotworów jamy ustnej
Piotr Cierpikowski, Wojciech Czak, Mateusz Patyk
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Koło Naukowe Doktorantów Biomed Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Największa zbrodnia świata czyli dziecko nieuleczalnie chore. Rola pielęgniarki w pediatrycznej opiece paliatywnej.
Victoria Haassengier, Anna Grzebień
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu

Nowe techniki pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego – tonometria rezonansowa ART oraz tonometria indukcyjna Icare
Wojciech Czak, Mateusz Patyk, Piotr Cierpikowski, Jonatan Nowakowski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Ocena materiałów in vitro i in vivo
Benita Kostrzewa, Kornelia Gajek, Aleksandra Ślęzak
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Oś jelito – płuca ?  – co wiemy o wpływie mikrobioty jelitowej na występowanie astmy oskrzelowej?
Woś Alicja, Połomska Joanna, Sikorska-Szaflik Hanna, Skiba Anna, Urbanik Magdalena, Halupczok – Żyła Jowita, Kwiatkowski Jacek, Laszkowska Magdalena
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Owrzodzenia żylne podudzi – niedoceniany problem zdrowotny u osób starszych
Paweł Stępniewski, Magdalena Stępniewska, Edwin Kuźnik
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

Polymorphism of the promoter region of IL-18 encoding gene in active and latent infection with Mycobacterium tuberculosis
Sebastian Wawrocki, Marcin Włodarczyk, Wiesława Rudnicka, Magdalena Druszczyńska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Zakład Immunologii Komórkowej

Porównianie zawartości antocyjanów w owocach truskawki Fragaria x anannasa na przestrzeni dwóch sezonów wegetacyjnych
Agnieszka Nowicka, Alicja Z. Kucharska, Anna Sokół-Łętowska, Izabela Fecka
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Profil stężenia mRNA genów receptorów cytokin z rodziny TGF-β w gruczolakoraku endometrium
Piotr Stępień, Tomasz Janikowski, Joanna Gola
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc (PBUP)
Joanna Połomska, Hanna Sikorska-Szaflik, Alicja Woś, Anna Skiba, Magdalena Urbanik, Jowita Halupczok-Żyła, Jacek Kwiatkowski, Magdalena Laszkowska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Rak wątrobowokomórkowy – diagnostyka obrazowa
Ewelina Pachura, Paulina Pachura
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

RR – Rehabilitation Rabbit
Izabela Rutkowska, Aleksandra Tomaszuk
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

Terapia genowa – przyszłością medycyny
Iga Porębska, Monika Oleksy
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego

Wpływ zaburzeń acetylacji i deacetylacji białek histonowych na proces nowotworzenia
Jakub Michalski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Współwystępowanie guza przysadki wydzielającego prolaktynę oraz nadpłytkowości samoistnej – opis przypadku
Jowita Halupczok-Żyła, Jacek Kwiatkowski, Magdalena Laszkowska, Hanna Sikorska-Szaflik, Magdalena Urbanik, Joanna Połomska, Alicja Woś
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Zastosowanie diagnostyki komponentowej u dzieci z alergią pokarmową
Hanna Sikorska-Szaflik, Joanna Połomska, Anna Skiba, Alicja Woś, Magdalena Urbanik, Jowita Halupczok-Żyła, Magdalena Laszkowska, Jacek Kwiatkowski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Zastosowanie techniki patch-clamp w pomiarach elektrofizjologicznych
Radosław Rutkowski, Daria Nowak
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Biofizyki, Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego

Zespół młotkowy kłębika jako rzadka przyczyna niedokrwienia palców rąk
Edwin Kuźnik, Marta Wasilewska, Agnieszka Majer-Łobodzińska, Jowita Halupczok-Żyła
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Zmiany w obrębie siatkówki oka w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego
Martyna Tomczyk-Socha, Agnieszka Rafalska, Ewa Wałek
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Znaczenie śladowo przetrwałych odruchów prymitywnych dla rozwoju psychomotorycznego dzieci przedszkolnych
Gieysztor Ewa, Choińska Anna Maria
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Rola prac urządzeniowo-rolnych w kształtowaniu przestrzeni wiejskiej
Ewelina Werner
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Struktura i wybrane właściwości kompozytów Al2O3-Ni wytwarzanych metodą odlewania odśrodkowego
Justyna Zygmuntowicz, Aleksandra Miazga, Katarzyna Konopka, Waldemar Kaszuwara
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

„Recykling” surowców 1500 lat p.n.e.
Beata Kaczmarek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

Analiza sensoryczna miodu
Celina Habryka
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

Metalurgia cywilizacji mykeńskiej na podstawie pisma linearnego B
Beata Kaczmarek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

Elektroniczny system zwiększający bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego
Piotr Tomaszuk, Karina Wojteczko
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

SESJA POSTEROWA Niedziela, godzina 13:45

Hepatopatia cukrzycowa – problem niedoceniany
Marta Wasilewska, Agnieszka Majer-Łobodzińska, Jowita Halupczok-Żyła, Edwin Kuźnik
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia tętniczego i Diabetologii

Gamma-glutamylotransferaza i czynniki wpływające na jej aktywność
Marta Pachołek
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Wpływ różnych płynów na właściwości mechaniczne nici chirurgicznych
Katarzyna Fiedorowicz, Kamila Łukaszuk, Żaneta Anna Mierzejewska, Mateusz Mierzejewski, Dorota Wojnicz, Emilia Łukaszuk, Natalia Tołoczko-Iwaniuk, Piotr Załęski, Jan Borys
Uniwerstytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Wpływ wybranych czynników fizjologicznych oraz patologicznych na aktywność dehydrogenazy mleczanowej
Katarzyna Kuczwara, Anna Bizoń, Halina Milnerowicz
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Analityki Medycznej

Czy istnieje idealna metoda mierzenia mobilności rzepki?
Magdalena Dadel
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Plejotropowe działanie oreksyn
Agnieszka Majer-Łobodzińska, Jowita Halupczok-Żyła, Marta Wasilewska, Edwin Kuźnik
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Wpływ regularnej aktywności fizycznej na zdrowie osób starszych
Hap Katarzyna, Hap Wojciech, Lomper Katarzyna
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

Risks and facts about vegetarian diet
Mateusz Patyk, Łukasz Gojny, Wojciech Czak, Piotr Cierpikowski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Trudności diagnostyczne gruźlicy – opis przypadku
Magdalena Urbanik, Hanna Sikorska-Szaflik, Joanna Połomska, Alicja Woś, Jowita Halupczok-Żyła, Jacek Kwiatkowski, Magdalena Laszkowska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Zawartość kofeiny w suplementach diety stosowanych w celu redukcji masy ciała
Anna Godlewska, Marta Siczek
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Meydycyny Sądowej

Umbilical cord blood – a source of valuable stem cells
Justyna Łopatecka
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

Cefalometria 3D – nowe narzędzie diagnostyczne w ortodoncji
Tomasz Żyła
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Psylocybina jako alternatywny lek dla osób cierpiących na depresję
Karolina Dydak, Mariola Śliwińska-Mossoń
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Dodatki do betonu – wpływ na właściwości mieszanki i kompozytu betonowego
Mateusz Kudłacz
Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Rozwój i zastosowanie badań przy użyciu termografii aktywnej
Paweł Noszczyk
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Possibility of use refuse derived fuels (RDF) as energy fuel in Polish industry
Michał Kamiński
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Zakład Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami

Znaczenie emisyjności w technice kriogenicznej
Paweł Wojcieszak
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Adsorpcja metanu na porowatych strukturach węglowych o mieszanej hybrydyzacji
Filip Formalik, Justyna Rogacka
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Exclusive Jet Production at the LHC
Joanna Peszka
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Obliczenia w ramach teorii funkcjonału gęstości zależnej od czasu
Adam Olejniczak
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Właściwości optyczne domieszkowanych kryształów siarczku renu
Joanna Kutrowska
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Doświadczalnej

Metodyka określania wartości gruntu pod drogi publiczne w Polsce
Monika Płuciennik
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej

Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne jako forma nauczania i uczenia się przyjaznego mózgowi
Hanna Krzyżyńska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Analiza gospodarki odpadami we Wrocławiu na tle województwa dolnośląskiego
Edyta Majdziak, Jerzy Bieniek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Bilans ilościowo-jakościowy strumienia odpadów zużytych baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu na polski rynek w latach 2010-2015
Wierzbicka Weronika, Marcinkowski Tadeusz, Sobianowska-Turek Agnieszka
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Ekologistyka jako ważny element zrównoważonego rozwoju
Luiza Dawidowicz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Przegląd mniej znanych zapylaczy wykorzystywanych w ogrodnictwie
Mateusz Kęsy
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny

Reakcja roślin na podwyższoną zawartość metali ciężkich w glebie
Małgorzata Gaj, Bożena Karbowska, Anna Parus
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Wspomaganie wzrostu traw na glebach skażonych jonami Cu poprzez aplikację kwasu salicylowego
Jakub Topolski
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG), Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

Wybrane organizmy do oceny toksyczności wody
Mirela Wolf
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Zastosowanie juglonu do wymywania metali z gleby
Joanna Leśniewicz, Anna Parus
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Zastosowanie saponin w remediacji metali z gleby
Anna Kowalczyk, Anna Parus
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Wpływ eksploatacji opony samochodowej marki Continental na strukturę i wybrane własności mechaniczne stalowego kordu
Dominika Grygier, Bartosz Pietruszkiewicz, Kinga Jaskórzyńska
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Kompozyty ceramika – metal na przykładzie układu ZrO2-Ti
Paula Łada, Aleksandra Miazga, Katarzyna Konopka
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Makroskopowa analiza jakości wykonania powłok lakierniczych naniesionych na maski silnikowe samochodów osobowych
Dominika Grygier, Magdalena Kiecka
Politechnika Wrocławska, Koło Naukowe Materiałoznawstwa, grupa działająca przy ZOD Jelenia Góra

Makroskopowa analiza jakości wykonania powłok lakierniczych naniesionych na powierzchnie błotnika samochodów osobowych
Dominika Grygier, Michał Łyczkowski
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Ocena wybranych własności materiałów metalicznych przeznaczonych do produkcji opasania i drutówki opony samochodowej marki Continental na przełomie ostatnich lat
Dominika Grygier, Kinga Jaskórzyńska, Bartosz Pietruszkiewicz
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Metalograficzna analiza materiałów stosowanych na elementy styku strun w gitarach elektrycznych
Dominika Grygier, Michał Witek
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Porównanie metod Rapid Prototyping
Adrian Dubicki, Żaneta Anna Mierzejewska
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

Szybkie prototypowanie – możliwości i zastosowanie
Adrian Dubicki, Żaneta Anna Mierzejewska
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

Wpływ jakości wykonania lakierniczej powłoki antykorozyjnej, na proces pękania sprężyn zawieszenia samochodów osobowych
Paweł Ligocki, Dominika Grygier
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Wpływ jakości wykonania powłoki lakierniczej na jej przyczepność do podłoża
Dominika Grygier, Krzysztof Miechurski
Politechnika Wrocławska, Koło Naukowe Materiałoznawstwa, Wydział Techniczno-Informatyczny

Wpływ metod polerskich na chropowatość i mikrotwardość kompozytów stomatologicznych
Kamila Łukaszuk, Klaudia Kosińska, Żaneta Anna Mierzejewska, Mateusz Mierzejewski, Emilia Łukaszuk, Magdalena Choromańska
Uniwerstytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Zakład Stomatologii Zachowawczej, Wydział Mechaniczny, Katedria Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Wpływ wybranych metod polerowania na stopień przebarwienia materiałów kompozytowych
Kamila Łukaszuk, Klaudia Kosińska, Emilia Łukaszuk, Żaneta Anna Mierzejewska, Mateusz Mierzejewski, Magdalena Choromańska
Uniwerstytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Zakład Stomatologii Zachowawczej, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Wytwarzanie modeli i narządzi metodą selektywnego spiekania laserowego
Adrian Dubicki, Żaneta Anna Mierzejewska
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

Zmiana składowych barwy kompozytu stomatologicznego po polerowaniu
Kamila Łukaszuk, Klaudia Kosińska, Emilia Łukaszuk, Żaneta Anna Mierzejewska, Mateusz Mierzejewski, Magdalena Choromańska
Uniwerstytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Zakład Stomatologii Zachowawczej, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Ochrona gruntów rolnych i leśnych w Polsce
Ewelina Werner
Uniwerstet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Spatial planning and ecosystem services in the urban and suburban areas in Poland
Marta Sylla
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej

Supły wymierne i ułamki łańcuchowe
Kinga Gonera
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

SESJA POSTEROWA Niedziela, godzina 17:00

Niedestrukcyjne metody izolacji DNA – przyszłość genetyki
Pluta Dominika, Cukierska Karolina, Dydak Karolina
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Wczesne i późne powikłania cukrzycy – stany zagrożenia życia i zdrowia?
Lomper Katarzyna, Hap Katarzyna, Hap Wojciech, Chudiak Anna
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Nowoczesne metody badań i oceny cech użytkowych, jakościowych klejów tkankowych
Renata Wawrzaszek
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów

Badania ab–initio własności strukturalnych, elektronowych i dynamicznych wybranych struktur na bazie dichalkogenków metali przejściowych grupy VIB
Tomasz Woźniak
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Amperometryczne sensory amoniaku i ich zastosowanie
Natalia Szymańska, Joanna Kotyńska
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Zakład Elektrochemii

Analiza wybranych leków z wykorzystaniem metod woltamperometrycznych
Zofia Jelińska, Wioleta Białobrzeska, Paweł Niedziałkowski, Tadeusz Ossowski, Jacek Sein Anand
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

Antocyjany – zdrowe barwniki
Katarzyna Przybysz, Anna Wypych-Stasiewicz, Karolina Czarny, Ewelina Wojciechowska, Iwona Drelich
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Borneol – naturalny komponent o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach
Alicja Borowiecka, Joanna Feder-Kubis
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Detekcja związków śladowych z wykorzystaniem chromatografii cieczowej z analizatorem mas typu potrójny kwadrupol
Magdalena Dziągwa-Becker
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna w badaniu membran fosfatydylocholinowych modyfikowanych beta-karotenem
Olga Nalewajko, Monika Naumowicz
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

Fluorymetria w badaniach dzieł sztuki
Magdalena Szaniawska, Anna Taraba, Katarzyna Szymczyk, Diana Mańko, Diana Rymuszka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych

Hydrometalurgiczne metody pozyskiwania metali ze złóż naturalnych
Irmina Wojciechowska, Aleksandra Wojciechowska, Karolina Wieszczycka
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Kaloryczność pieczywa o niskim indeksie glikemicznym
Kamila Maciejewska, Marcin Małecki, Piotr Kryczka
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

Karotenoidy jako modulatory właściwości elektrycznych modelowych dwuwarstw lipidowych
Marcin Andrzej Kruszewski, Naumowicz Monika
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii, Zakład Elektrochemii

Krzywe energii potencjalnej dla cząsteczki LiH na podstawie metody FS-CCSD (2,0)
Artur Lisoń, Monika Musiał
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Metoda LIBS w konserwacji dzieł sztuki
Urszula Wawrzaszek
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Ceramiki i Szkła

Mikrokapsułki polimerowe – synteza i zastosowanie w procesie usuwania metali z odpadowych roztworów wodnych
Agnieszka Szwak, Oliwia Twarda, Karolina Wieszczycka
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Modelowanie komputerowe zjawiska adsorpcji na potrzeby inżynierii chemicznej
Justyna Rogacka
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Naturalne rozpuszczalniki eutektyczne – rozpuszczalniki 21 wieku
Magda Stawarska, Aleksandra Grudniewska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Oddziaływania wybranych pochodnych 1-(piperazyn-1-ylo)-9,10-antrachinonu z tlenem
Wioleta Białobrzeska, Elżbieta Wnuk, Zofia Jelińska, Paweł Niedziałkowski, Tadeusz Ossowski
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej

Oznaczanie składu olejków eterycznych z drzew iglastych
Karolina Czarny, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Marek Zieliński, Ewa Miękoś, Renata Juszczak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Pracownia Zagrożeń Środowiska

Polimer koordynayjny Mn(II) zawierający jako ligand deprotonowany kwas 3,3’-bipirydyno-2,2’-dikarboksylowy (3,3’-bpdc)
Marcin Małecki, Andrzej Kochel, Małgorzata Hołyńska
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

Poly(methyl methacrylate) (PMMA) surface activation with air plasma
Diana Rymuszka, Diana Mańko, Anna Taraba
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

Porównanie właściwości adsorpcyjnych wybranych surfaktantów syntetycznych i naturalnych na granicy faz woda-powietrze
Diana Mańko, Anna Zdziennicka, Diana Rymuszka, Anna Taraba
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

Projektowanie polimerów przewodzących
Anna Chudoba
Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

Synteza i analiza spektroskopowa eterów pirydyno ketoksymów
Wojciechowska Aleksandra, Wojciechowska Irmina, Wieszczycka Karolina, Framski Grzegorz
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej,  Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Toksyczność nanocząstek
Iwona Drelich, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Marek Zieliński, Ewa Miękoś, Karolina Czarny, Katarzyna Przybysz, Ewelina Wojciechowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Pracownia Zagrożeń Środowiska

Triklosan – niebezpieczny składnik kosmetyków?
Ewelina Wojciechowska, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Karolina Czarny, Iwona Drelich, Katarzyna Przybysz
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Wieloreferencyjna metoda sprzężonych klasterów w sektorze (2,0) w zastosowaniu do wyznaczania krzywych energii potencjalnej stanów singletowych dimeru potasu
Patrycja Skupin, Monika Musiał
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Wyznaczanie krzywych energii potencjalnej dla cząsteczki LiCs na podstawie obliczeń podwójnego powinowactwa elektronowego
Aleksander Hulist
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Zastosowanie metody mikroemulsyjnej do syntezy ZnO
Pawlonka Justyna, Słowik Grzegorz, Gac Wojciech
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

Zastosowanie micelarnych roztworów surfaktantów do ekstrakcji
Anna Taraba, Szaniawska Magdalena, Szymczyk, Katarzyna, Mańko Diana, Rymuszka Diana
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych

Zastosowanie wieloreferencyjnej metody sprzężonych klasterów do wyznaczania krzywych energii potencjalnej dla stanów singletowych cząsteczki Na2
Anna Bewicz, Monika Musiał
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej

Dynamika zmian wartości dla nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną we Wrocławiu
Zawalska Małgorzata, Werner Ewelina
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Aktywność wody jogurtu i kefiru o obnizonej zawartości laktozy
Łukasz K. Kaczyński, Paulina Bierzuńska, Dorota Cais-Sokolińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Mleczarstwa

Bronowanie jako skuteczna metoda regulacji zachwaszczenia
Agnieszka Łagocka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Chemiczne i niechemiczne metody zwalczania perzu w uprawach
Agnieszka Łagocka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Endometritis jako przyczyna resorpcji zarodków i poronień u suk
Blanka Bukowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką

Jaki mamy pożytek po smażeniu frytek?
Michał Kamiński
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Zakład Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami

Modal analysis – literature survey
Jakub Wróbel
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Produkcja bioetanolu z odpadów przemysłu spożywczego pochodzenia roślinnego
Marek Kruczek, Dorota Gumul, Anna Areczuk
Uniwersytet Rolniczy, Wydział Technologii Żywności

Roboty udojowe w nowoczesnych gospodarstwach rolnych
Daniel Radzikowski
Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy

Wływ wybranych metod suszenia na zawartość związków aromatycznych w Cantharellus cibarius Fr.
Joanna Politowicz, Kliks Jarosław, Okińczyc Piotr
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

Wpływ grzybów Trichoderma spp. na skład lotnych metabolitów wtórnych oraz parametry biometryczne szałwi lekarskiej (Salvia officinalis L.)
Joanna Politowicz, Gębarowska Elżbieta, Pytlarz-Kozicka Maria, Kliks Jarosław, Okińczyc Piotr
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Zwięzłość i konsystencja mleka fermentowanego o obniżonej zawartości laktozy
Paulina Bierzuńska, Łukasz Kaczyński, Dorota Cais-Sokolińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Terpenes and their pharmacological activity
Agata Kozioł
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny