Category Archives: Puzzel 2016

Ogólny plan konferencji Puzzel 2016

I DZIEŃ – SOBOTA, 16 IV 2016 SALE 1-3 KEBB, UWr

11:30 Przywitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji
12:00 Wykład inauguracyjny konferencji Puzzel 2016 gościa honorowego – prof. dr hab. inż. Andrzej Radosz – Zrozumieć świat (Understanding the universe)
13:00 Sesje autoprezentacji
14:00 Sesje referatowe
15:30 Sesje posterowe wraz z przerwą kawową
16:00 Sesje referatowe

II DZIEŃ – NIEDZIELA, 17 IV 2016 SALE 1-2 KEBB, UWr

9:30 Wykład gościa honorowego – dr hab. Karol Kacprzak – Cząsteczki w rondlu kucharza-chemika – czyli o gastronomii molekularnej
11:00 Sesje referatowe
13:45 Sesja posterowa i przerwa kawowa
14:30 Sesje referatowe
17:00 Sesja posterowa i przerwa kawowa
17:30 Prezentacje wystawców i sponsorów
17:40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji Puzzel 2016

Opłata konferencyjna Puzzel 2016

Uczestnictwo aktywne w konferencji Puzzel 2016 objęte jest symboliczną opłatą wpisową w wysokości 20 zł.

Opłaty należy dokonać do 28 lutego 2016 na konto Fundacji Manus:

BZ WBK 68 1090 2402 0000 0006 1009 8719
Fundacja MANUS
ul. Grunwaldzka 61
50-366 Wrocław
Tytuł: PUZZEL16 [imię nazwisko]

Potwierdzenia przelewu należy przesłać przez formularz zapisowy.

Regulamin Jubileuszowej V Konferencji Puzzel 2016

Regulamin uczestnictwa w konferencji Puzzel z dnia 14 grudnia 2015

§1 O KONFERENCJI

  1. V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2016, zwana dalej konferencją odbędzie się w dniach 16 i 17 kwietnia 2016 we Wrocławiu.
  2. Miejscem konferencji jest Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, znajdujący się przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie 14A, 50-383 Wrocław.
  3. Konferencja ma charakter ogólnopolski. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z zagranicznych ośrodków naukowych ranga konferencji może zostać podniesiona na poziom międzynarodowy.
  4. Językiem oficjalnym konferencji jest język angielski oraz język polski.
  5. Oficjalnym źródłem informacji o konferencji jest strona internetowa http://www.puzzel.plusuj.pl.

Continue reading