Category Archives: Puzzel 2016

Harmonogram konferencji Puzzel 2016

SESJA AUTOPREZENTACJI Sobota, sala 1, godz. 13:00

Olga Michel, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Justyna Piłat, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Jakub Wróbel, Politechnika Wrocławska
Alicja Borowiecka, Politechnika Wrocławska
Marta Chudalla, Politechnika Wrocławska
Łukasz Debita, Politechnika Opolska
Celina Habryka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Filip Kierzkowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Sylwia Ruzik, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Katarzyna Niezgoda, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Continue reading

Goście honorowi

prof. dr hab. inż. Andrzej Radosz

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Technologii Kwantowych

Zainteresowania profesora Radosza dotyczą: spontanicznych i niespontanicznych naruszeń symetrii: fotoindukowane przejścia fazowe oraz inne entropowe przemiany fazowe, badanie struktur węglowych oraz wybrane zagadnienia teorii względności: badanie właściwości silnych pól grawitacyjnych.

Podczas Konferencji Puzzel 2016 prof. Radosz wygłosi referat pt. Zrozumieć świat (Understanding the Universe).

dr hab. Karol Kacprzak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracownia Chemii Bioorganicznej

Tematyka badawcza podjęta przez dr Kacprzaka to chemia i zastosowania alkaloidów chinowca, rozpoznanie chiralne i analityka enancjomerów, separacja enancjomerów, katalityczna synteza asymetryczna oraz chemia klik.

Podczas konferencji Puzzel 2016 dr Kacprzak przedstawi wykład dotyczący kuchni molekularnej.