Author Archives: admin

Harmonogram konferencji Puzzel 2016

SESJA AUTOPREZENTACJI Sobota, sala 1, godz. 13:00

Olga Michel, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Justyna Piłat, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Jakub Wróbel, Politechnika Wrocławska
Alicja Borowiecka, Politechnika Wrocławska
Marta Chudalla, Politechnika Wrocławska
Łukasz Debita, Politechnika Opolska
Celina Habryka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Filip Kierzkowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Sylwia Ruzik, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Katarzyna Niezgoda, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Continue reading

Goście honorowi

prof. dr hab. inż. Andrzej Radosz

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Technologii Kwantowych

Zainteresowania profesora Radosza dotyczą: spontanicznych i niespontanicznych naruszeń symetrii: fotoindukowane przejścia fazowe oraz inne entropowe przemiany fazowe, badanie struktur węglowych oraz wybrane zagadnienia teorii względności: badanie właściwości silnych pól grawitacyjnych.

Podczas Konferencji Puzzel 2016 prof. Radosz wygłosi referat pt. Zrozumieć świat (Understanding the Universe).

dr hab. Karol Kacprzak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracownia Chemii Bioorganicznej

Tematyka badawcza podjęta przez dr Kacprzaka to chemia i zastosowania alkaloidów chinowca, rozpoznanie chiralne i analityka enancjomerów, separacja enancjomerów, katalityczna synteza asymetryczna oraz chemia klik.

Podczas konferencji Puzzel 2016 dr Kacprzak przedstawi wykład dotyczący kuchni molekularnej.

 

Ogólny plan konferencji Puzzel 2016

I DZIEŃ – SOBOTA, 16 IV 2016 SALE 1-3 KEBB, UWr

11:30 Przywitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji
12:00 Wykład inauguracyjny konferencji Puzzel 2016 gościa honorowego – prof. dr hab. inż. Andrzej Radosz – Zrozumieć świat (Understanding the universe)
13:00 Sesje autoprezentacji
14:00 Sesje referatowe
15:30 Sesje posterowe wraz z przerwą kawową
16:00 Sesje referatowe

II DZIEŃ – NIEDZIELA, 17 IV 2016 SALE 1-2 KEBB, UWr

9:30 Wykład gościa honorowego – dr hab. Karol Kacprzak – Cząsteczki w rondlu kucharza-chemika – czyli o gastronomii molekularnej
11:00 Sesje referatowe
13:45 Sesja posterowa i przerwa kawowa
14:30 Sesje referatowe
17:00 Sesja posterowa i przerwa kawowa
17:30 Prezentacje wystawców i sponsorów
17:40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji Puzzel 2016

Szablon artykułu

Przygotowaliśmy dla wszystkich zainteresowanych publikacją swojego artykułu w zapisie pokonferencyjnym Puzzel 2016 odpowiedni szablon, który ułatwi wam pisanie artykułu, nam zaś umożliwi sprawny skład wysłanego do nas tekstu.

Prosimy o przestrzeganie wytycznych związanych z formatowaniem, tak, abyśmy mogli skupić się na merytorycznym przygotowaniu wydania.

[Instrukcja do artykułu]

Przygotowany artykuł, w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .odt) oraz nieedytowalnym (.pdf), wysyłajcie przez formularz kontaktowy na stronie, wpisując w tytule wiadomości swoje nazwisko z dopiskiem “Artykuł 2016”. Nie zapomnijcie również odpowiednio nazwać wysyłanego do nas pliku – sugerujemy zapis: A16 – Nazwisko. Ułatwi nam to sprawne wyszukiwanie wiadomości i odpowiednich załączników.